Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Vlastivědný věstník moravský
Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko)
Další původce: Muzejní a vlastivědná společnost (Brno, Česko)
Nakladatelské údaje: Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 1946 -
Rozsah: sv.
ISSN: 0323-2581

Věcné téma: dějiny Morava (Česko)
Věcné téma: kulturní dějiny Morava (Česko)
Věcné téma: vlastivěda Morava (Česko)
Věcné téma: regionální dějiny
Geografické téma: Morava (Česko)
Forma/žánr: časopisy
Aktuální periodicita: od r. 1991: 4x ročně
Anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2017 4;
2016 3; 4;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Archeologické nálezy od sv. Klimenta u Lipůvky (okr. Blansko) / Michna, Pavel, 1944- 1971
Archeologický výzkum ambitu bývalého benediktinského kláštera v Třebíči - předběžná zpráva / Uhlíř, Jiří, 1932-2007 1968
Archeologický výzkum v kostele sv. Marka v Mostištích u Velkého Meziříčí / Unger, Josef, 1944- 1997
Architektonická tvorba Matěje Rejska z Prostějova - přehled dosavadního výzkumu : k 500. výročí smrti předního stavitele české pozdní gotiky / Pařízková Čevonová, Jana 2006
Architektonické zvláštnosti stříleckého hřbitova / Skřítek, Julius, 1902-1980 1973
Barokní fresky na brněnské Nové radnici opět v plné kráse / Sýkora, Jaroslav 2007
Brněnské cínařství / Král, Adolf Bunny, 1923-2005 1958
Brněnské výstaviště 1928-1978 : Architektura a památková péče. Sedlák, Jan, 1943-2016 1984
Brněnské výstaviště 1928-1978 : Architektura a památková péče. Sedlák, Jan, 1943-2016 1985
Brněnský Palác šlechtičen v proměnách času / Brodesser, Slavomír, 1940- 2001
Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století. Zřídkaveselý, František, 1932- 2005
Cechovní výroba na cestě k podnikatelským aktivitám v Brně v 17. a 18. století. Zřídkaveselý, František, 1932- 2005
Cronica domus Sarensis a osobnost jejího autora Jindřicha Řezbáře / příspěvek k dějinám cisterciáckého kláštera ve Žďáru nad Sázavou/ Zatloukal, Richard 2005
Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži od roku 1850 až po dnešek / Vlčková, Iva, 1935-2012 1976
Dušan Jurkovič - básník dřeva : k 55. výročí úmrtí československého architekta/ Brodesser, Slavomír, 1940- 2002
Gotické nástěnné malby a kostel sv. Kříže v Nebovidech na Brněnsku / Dvořáková, Kateřina 2009
Gotika na severozápadní Moravě / Bureš, Jaroslav, 1915-1985 1958
Herburský klášter v Brně v předhusitském období / Černušák, Tomáš, 1972- 2003
Historie varhan ve Valašských Kloboukách / Sehnal, Jiří, 1931- 1971
Hrad Nový Světlov - příspěvek k ikonografii / Vrla, Radim, 1961- 1995
Hrad Veveří : (z pozůstalosti autorky Moravských hradů na paměť jejích nedožitých devadesátin)/ Menclová, Dobroslava, 1904-1978 1994
Hraniční kameny na pomezí kunštátského a pernštejnského panství : čtvrt tisíciletí od jejich osazení / Maršálek, Blahoslav 2006
Jevišovické hrady do konce 15. století / Plaček, Miroslav, 1943- 1995
K ikonografii barokní freskové výzdoby zámku v Šebetově na Blanensku / Mlčák, Leoš, 1948- 2002
K renesanční výzdobě kostela v Domamili / Bartušek, Antonín, 1921-1974 1951
K stavební historii zámku v Bučovicích / Šmrha, Karel, 1900-1978 1959
K stavebním dějinám bučovského zámku / Slabý, Fabian, 1882-1954 1947
Ke stavební historii Bučovic na počátku 19. století / Slavíček, Lubomír, 1949- 1976
Klášterní zahrada ve Staré Vodě na Olomoucku / Krejčová, Jana 2008
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostkovicích, okr. Prostějov : románské jádro stavby a nález gotických nástěnných maleb / Vítek, Tomáš, 1971- 2009
Kostelík sv. Klimenta u Lipůvky / Vermouzek, Rostislav, 1911-1993 1954
Kresebné rekonstrukce hradů z pohledu architekta / Šimeček, Pavel, 1944- 1997
Křížová cesta na Ostré horce u Soběšic / Bartoš, Ladislav, 1909-1998 2000
Luterské zvony v Holešově z let 1596 a 1597 / Mlčák, Leoš, 1948- 2005
Lysice za držení pánů z Náchoda : k 350. výročí povýšení na městečko/ Zřídkaveselý, František, 1932- 2002
Malba ve znojemské rotundě a tapiserie z Bayeux : srovnání sémantického významu pěti vybraných znaků / Novotný, Aleš, 1953- 2007
Metody moderní mytologie neboli boj o "rukopis znojemský" / Novotný, Aleš, 1953- 2004
Moravský sochař Karel Korschann / Hradil, Miroslav 1994
Nová zjištění k životu a dílu olomouckého malíře Antonína Martina Lublinského (1636-1690) / Mlčák, Leoš, 1948- 2004
Nové poznatky o románském kostele v Řeznovicích / Král, Adolf Bunny, 1923-2005 2003
Nové poznatky o románském kostele v Řeznovicích / Král, Adolf Bunny, 1923-2005 2003
Nový příspěvek k dějinám moravské gotické architektury / Hlobil, Ivo, 1942- 1979
O významu cínařských značek / Král, Adolf Bunny, 1923-2005 1972
O významu cínařských značek / Král, Adolf Bunny, 1923-2005 1972
Objev náhrobní desky v Uničově : (Příspěvek k dějinám patricijské rodiny Doleatorů)/ 1976
Objev ve Starých Hvězdlicích (okres Vyškov) / Zemanová, Renata, 1927- 1971
Opět ke komendě řádu německých rytířů ve Slavkově u Brna / Vícha, František, 1940- 2009
Oprava věže kostela sv. Mikuláše ve Tvarožné u Brna / Kopecký, František, 1949- 1997
Památková obnova několika staveb v okolí města Jihlavy a v Jihlavě v letech 2000 - 2005 / Vícha, František, 1940- 2007
Panna Marie Příborská / studie k lokálnímu mariánskému kultu/ Císaríková, Klára 2008
Pernštejnské nápisy z první poloviny 16. století / Skutil, Jan, 1934-1998 1961-1964
Podzámecká zahrada v Kroměříži za biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic / Štěpán, Jan, 1974- 2005
Pozdně barokní a empírové doklady funerální kamenické výroby na Rousínovsku / Burian, Václav, 1921-1998 1979
Pozdně gotická tvrz v Kurovicích na Holešovsku / Eliáš, Jan O. 1986
Pozdně románský hrad ve Velkém Meziříčí / Eliáš, Jan O. 1994
Práce brněnského varhanáře Antonína Richtra na Velehradě v letech 1745-1747 / Sehnal, Jiří, 1931- 1968
Prameny k dějinám stavby a sochařské výzdoby bývalého augustiniánského kláštera a kostela v Jevíčku / Samek, Bohumil, 1932- 1968
Přemyslovské hrady ve Strážnici a Uherském Ostrohu a jejich typologická příslušnost / Plaček, Miroslav, 1943- 1983
Příspěvek k historii brněnského Paláce šlechtičen / Mitáček, Jiří, 1975- 2002
Raně renesanční šlechtické náhrobky na Moravě / příspěvek k dalšímu poznání renesanční sepulchrální tvorby Mistra H/ Myslivečková, Hana, 1948- 2003
Renesanční polofigurové náhrobní a komemorativní památníky na Moravě / Vlivy italského humanismu a renesance v moravské náhrobní sochařské tvorbě/ Myslivečková, Hana, 1948- 1997
Řezbářské práce Ondřeje Schweigla ve Vel. Opatovicích / Zlámal, Bohumil, 1904-1984 1951
Sepulkrální tvorba olomoucké oblasti v období počátků renesance a proměny jejího kamenosochařského zpracování / Myslivečková, Hana, 1948- 2006
Stabilní katastr a hraniční kámen v extravilánu obce Brťov-Jeneč na Blanensku / Vymětalík, Jiří 2008
Staré Brno a knížecí hrad / Zřídkaveselý, František, 1932- 1998
Státní hrad Malenovice ve stavebně historické analýze / Kašička, František, 1935- 1987
Stavby kostelů na majetcích rodu Schenků : Příspěvek k otázkám kolonizačního procesu v polovině 13. století na jižní a západní Moravě / Antoš, Pavel 2009
Stavební dějiny cisterciáckého kláštera ve Žďáře v době gotické / Bartušek, Antonín, 1921-1974 1951
Stavitelé a umělečtí řemeslníci ve Znojmě 1408-1621: (Příspěvek ke slovníku výtvarných umělců na Moravě)/ Samek, Bohumil, 1932- 1971
Strážní systém hradu Pernštejna / Vermouzek, Rostislav, 1911-1993 1976
V Hrušovanech nad Jevišovkou je pochován učenec evropského jména : (Věnováno památce dr. Maxe Dvořáka)/ Fukal, Rudolf, 1884-1964 1958
Výtvarná barokní kultura v Jaroměřicích n./R. : Přehled poznatků z archivního studia/ Plichta, Alois, 1905-1993 1973
Vzácná cínová křtitelnice v rajhradském kostele / Král, Adolf Bunny, 1923-2005 1968
Vznik a vývoj brněnské městské hromadné dopravy v minulém století / Šaur, Jaroslav, 1909-1976 1976
Zahrada a park Liechtensteinů v Adamově / Riedl, Dušan, 1925-2015 2009
Zámeček Porz u Mikulova / Musil, František, 1939- 2007
Zaniklý mariánský kostel Mariánská hvězda ve Slatince u Brna a pokračování jeho tradice v Modřicích u Brna / Šebestík, Ladislav 2001
Zlatnictví a stříbrnictví v Moravské Třebové / nejen o osudech fy. Franz Bibus & Sohn/ Grossová, Anna, 1972- 2008
Zvonaři v Brně v letech 1650-1950 / Mlčák, Leoš, 1948- 2009
Zvony v pozdněrománském kostele sv. Klimenta v Jasenici, okres Třebíč / Stránský, Karel, 1931- 2003
Z pozdní doby brněnského historismu : Architekti G. Wanderley, A. Prastorfer a W. Dwořak/ Zatloukal, Pavel, 1948- 1995
Dřevěná kultovní lidová plastika na Vyškovsku / Burian, Václav, 1921-1998 1995
Radnice v Jihlavě : rehabilitace stavby v letech 2004-2006 z pohledu památkáře / Vícha, František, 1940- 2010
Neznámé architektonické shody mezi svatopetrským dómem v Brně a farním chrámem ve Vyškově/ Dufek, Emil, nar. 1877 1947
Kostel ve Veverské Bitýšce/ Radimský, Jiří, 1919-1965 1947
Starobylá křtitelnice z Bučovic/ Tihelka, Karel, 1898-1973 1948
Kaple sv. Prokopa a její význam v 13. a 14. století/ Pošvář, Jaroslav, 1900-1984 1952
Adamovské železárny/ Chylík, Jindřich, 1882-1961 1954
Gotická boží muka kamenná v Telči z r. 1485/ Rampula, Josef, 1884-1962 1954
Barokové sochy "Na dlážkách" v Telči/ Rampula, Josef, 1884-1962 1955
Z dějin hradu Holštejna / Bednářová, Věra, 1909-2006 1956
Hrad Děvičky na Pavlovských kopcích/ Kryčer, Rudolf 1957
K datování nástěnných maleb žďárských/ Plichta, Alois, 1905-1993 1969
Liechtensteinská hrobka na Vranově u Brna/ Král, Adolf Bunny, 1923-2005 1969
Významný epitaf v kostele sv. Jakuba v Brně/ Vysloužil, Jan 1970
Dějiny zámecké knihovny v Kroměříži v letech 1700-1752/ Vlčková, Iva, 1935-2012 1970
Prameny k dějinám stavby a umělecké výzdoby kostela sv. Jakuba v Nových Hvězdlicích/ Samek, Bohumil, 1932- 1970
Zámecká knihovna v Kroměříži v letech 1752-1850 / Vlčková, Iva, 1935-2012 1971
Stavební činnost Jacoba Braschy na Moravě a ve Slezsku ve třetí čtvrtině 17. století/ Drlík, Vojen, 1944- 1972
Příspěvek historické archeologie k dějinám tzv. "královského domu" v Brně/ 1972
Raněstředověká mosaiková dlažba na Velehradě/ Pojsl, Miloslav, 1945- 1977
Významný renesanční památník Jiřího Thurza (+1562) v Kroměříži / Hlobil, Ivo, 1942- 1989
Seiseneggrovy portréty Adama I. z Hradce a Anny z Rožmitálu / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1989
Stavební vývoj Brněnské univerzity mezi válkami : projekty a skutečnost: Na paměť sedmdesátého výročí založení univerzity v Brně/ Pulec, Jiří, 1948- 1989
Dělnická kolonie v Brně-Komárově / Svobodová, Jana, 1955- 1989
Erb Ludvíka Raduita de Souches ve Starém zámku v Jevišovicích / Brodesser, Slavomír, 1940- 1989
Smírčí kámen u Veverské Bitýšky (okr. Brno-venkov) / Patočka, Radoslav 1989
Sluneční hodiny ve Veverské Bítýšce (okres Brno-venkov) / Patočka, Radoslav 1989
Náhrdelní znamení kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži : Věnováno památce kanovníka P. Františka Alexe (1913-1988) / Burian, Václav, 1921-1998 1997
Společenský styk stavitele Georga von Hauberrissera s arcivévodou Evženem Habsburským v době přestavby hradu Bouzova na Olomoucku / Pogodová, Jiřina 2008
Vesna ve vzpomínkách Vilmy Rychetské : k 125. výročí založení První české pokračovací školy pro dívky v Brně / Rychetská, Vilemína, nar. 1875 2011
Architektura kaple sv. Alexia v Olomouci : olomoucké marginálie - 2 / Samek, Bohumil, 1932- 2011
Umělecké památky Moravy a Slezska - trochu historie, zkušeností a hledání zítřka / Samek, Bohumil, 1932- 2010
Dějiny sklárny v Olomoučanech na Blanensku / Štěpán, Václav, 1941- 2009
Brněnský brod : sedm glos k vývoji středověkého Brna z pohledu viatiky / Cendelín, Dušan, 1943- 2009
Historie domu U zlaté studny na náměstí T.G. Masaryka v Prostějově / Vícha, František, 1940- 2009
Lichtenštejnský dům v Břeclavi / Novák, Karel 2009
Zpráva o výzkumu pozdně gotické a raně renesanční architektonické plastiky na Břeclavsku a Telčsku / Čehovský, Petr, 1979- 2007
Pavilon Anthropos v novém / Brodesser, Slavomír, 1940- 2006
Památník Tří císařů na slavkovském bojišti / Hotárek, Martin 2006
Architekt Miroslav Lorenc / Činčová, Yvona, 1966- 2004
Pozdně renesanční erbovní desky Jiřího Pavorina z Pavorinu, v letech 1594 až 1608 opata kanonie Hradisko u Olomouce / Mlčák, Leoš, 1948- 2004
Osudy ženských řádů a kongregací na Jesenicku po roce 1945 / Neubauerová, Michaela, 1976- 2004
Otazníky kolem divadla v taverně - Reduty v Brně / Havlíčková, Margita, 1949- 2005
Hudba na Moravě v polovině 17. století / Sehnal, Jiří, 1931- 2002
K dílu olomouckých malířů 17. století Eliáše Hauptnera a Dionýsa Strause / Mlčák, Leoš, 1948- 2002
Nástěnné malby Johanna Stegera v zámecké kapli v Tovačově / Mlčák, Leoš, 1948- 2002
Jan Helcelet : k 200. výročí narození redaktora prvních českých novin v Olomouci / Kubíček, Jaromír, 1938- 2012
Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. Svobodová, Jitka 2016
Příspěvek k poznání regionálního typu lidového domu na Králicku. Svobodová, Jitka 2016
Od horské vsi k průmyslovému městečku : Stavební proměna obce Červená Voda / Svobodová, Jitka 2017

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.