Výsledok vyhľadávania | ÚOP v Pardubicích http://iispp.npu.cz/carmen/library/pardubice/search/related-to-authority/332903/rss?s=0&sd=DESC&page=1&pageSize=10&lang=SK Vyhľadávanie o autorite: Korporácia = Kostel sv. Jiljí (Bezděz, Česko) Město Bezděz a jeho předpokládaná podoba : vztah města a opevnění na Malém Bezdězu / Randus, Petr