Skip to main content
Showing records 1-20 from total 501.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
PP
S 256
Svoboda, Ladislav Ing. arch
Svitavy měšťanské domy čp. 110, 111 a 112. Předběžný stavebně-historický průzkum.
1993
2
AN
Merta, David, 1967-
Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně / David Merta, Rudolf Procházka
2005
0
AN
Kiecoň, Marek
Měšťanské domy čp. 30 a 31 v Horním Benešově : výsledky stavebněhistorického průzkumu a archeologického výzkumu / Marek Kiecoň, Dalibor Prix, Michal Zezula
2006
0
PP
CH 139
Muk, J. Ing., Dr
Chrudim čp. 4, 5, 6 náměstí 9. května.
1986
1
PP
S 215
Koběrská, Ludmila Dr
Svitavy čp. 29, 31, 33, 35. Stavebně historický průzkum nové vyhotovení.
1989
2
AN
Karel, Tomáš, 1965-
Pozdně gotické domy města Touškova / Tomáš Karel
1996
0
AN
Anderle, Jan, 1956-
Dva plzeňské nárožní domy / Jan Anderle
1992
0
AN
Anderle, Jan, 1956-
Stavebně historický průzkum domu čp. 59 v Tachově / Jan Anderle, Martin Ebel
1996
0
AN
Slavík, Jiří, 1965-
Dům na nároží / Jiří Slavík
2007
0
AN
Václavík, František R.
Lanškrounská "Krčma" a její stavební vývoj / František Radek Václavík
2007
0
AN
Hauserová, Milena, 1954-
Domy s vysokými síněmi / Milena Hauserová
2001
0
AN
Holub, Petr, 1979-
Ke stavu poznání nezděné měšťanské architektury vrcholně středověkého Brna / Petr Holub, Václav Kolařík, David Merta, Marek Peška, Dana Zapletalová, Antonín Zůbek
2005
0
AN
Samojská, Kateřina, 1970-
Typologie gotického měšťanského domu v Čechách / Kateřina Samojská
2008
0
KN
Stein, Rudolf
Das Bürgerhaus in Schlesien / von Rudolf Stein
1966
1
AN
Svobodová, Jitka
Měšťanský dům čp. 30 Anežky České Pardubice - operativní dokumentace v tanečním sálu / Jitka Svobodová
2013
0
AN
Vošahlík, Aleš, 1934-2001

Příspěvek k poznání středověké profánní architektury historických měst ve Francii. I. část, Od nejstarší doby do konce XIII. století /
Aleš Vošahlík

I. část,
1970
0
AN
Merta, David, 1967-
Stavební vývoj domů Masarykovo náměstí č. 15 a 16 v Jihlavě : Předběžná zpráva o stavebně-historickém průzkumu / David Merta, Marek Pešta
2013
0
AN
Mencl, Václav, 1905-1978
Vývoj studia středověkého měšťanského domu / Václav Mencl
1971
0
AN
Borský, Pavel, 1965-
Bývalý kanovnický dům Biskupská č. 7 v Brně / Pavel Borský, David Merta, Marek Pešta, Antonín Zůbek
2016
0
AN
Podroužek, Kamil, 1966-
Černá kuchyně v patře domu čp. 80 v Litoměřicích : užití a význam operativního průzkumu a dokumentace / Kamil Podroužek
2009
0

Actions

Facets

[Loading...]