Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Rožmberský, Petr, 1952-2019

Citácia: Rožmberský, P.: Panská sídla v Mirošově
Citácia: Sborník Jižní Plzeňsko
Citácia: Stráník, Daniel: Opustil nás Petr Rožmberský. In: Vlastivědný sborník, 29, 2019, č. 4, s. 5-6