Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 71550 61130
PP Pracovné pomôcky 1385 1438 04.03.2020
ST Staré tlače 25 25 28.02.2019
IK [IK] 1 1 30.05.2014
MP [MP] 40 40 02.09.2015
KN Knihy 9044 10708 01.04.2020
RZ [RZ] 3127 3127 02.03.2020
FO [FO] 36999 37074 01.04.2020
DP Študentské práce 33 33 12.06.2019
AN Články 14546 0 27.03.2020
SD [SD] 809 941 25.02.2020
PD [PD] 5068 5104 02.03.2020
AU [AU] 0 0
PE Periodiká 218 2382 30.03.2020
AZ [AZ] 255 257 03.02.2020