Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / Vyd. Klub Augusta Sedláčka
Klub Augusta Sedláčka
Rozsah: sv.
ISSN: 1212-4974

Věcné téma: panská sídla dějiny
Forma/žánr: časopisy
Aktuální periodicita: 4x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H435/rok
Signatura: : Xe
Signatura: : K 67

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2022 Komplety 1-;
2021 Komplety 1-;
2020 Komplety 1-;
2019 Komplety 1-;
2018 Komplety 1-;
2017 2017;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
K lidským dimenzím Augusta Sedláčka / Dragoun, Zdeněk, 1946- 1994
10. let Klubu Augusta Sedláčka. / Miler, J. 1994
Tvrz ve Střeziměři u Klatov / Úlovec, Jiří, 1957- 1994
Zpráva o činnosti Spolku pro záchranu hradu Volfštejna / Kamenická, Eva, 1951- 1994
Fortifikace v Městě Touškově? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1994
Fortifikace v Touškově II. / Karel, Tomáš, 1965- 1994
Hrad Březina / Wettengl, Libor 1994
Vysoké Sedliště / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1994
Popis Zelené Hory a Plánice / Smitka, J. 1994
Mlýny jako šlechtická sidla / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1994
Křížový vrch (Vrabina) / Rožmberský, Petr 1996
Gotický portál na hradě Lopata, příspěvek k otázce vzniku a založení hradu / Novobilský, Milan, 1961- 1994
Za Tomášem Durdíkem / Anderle, Jan, 1956- 2013
Odešel archeolog mezinárodního věhlasu prof. Tomáš Durdík / Brtek, Josef, 1961- 2013
Výsledky vizuálního průzkumu skalního hřebene a nové poznatky o zřícenině hradu Přimda / Sokol, Petr, 1973- 2013
Rytířské sídlo a dvůr Hunčice / Anderle, Jan, 1956- 2013
Drobnosti z map F. X. France - Beztehov / Trnka, Robert, 1974- 2013
Ošelínský zámek bez střechy / Foud, Karel, 1966- 2013
"Stateček Polánka řečený, v kraji Práchenským ležící"/ Červenka, Vladimír, 1981- 2011
Ještě ke stavebním dějinám tzv. Nového zámku v Týnci u Klatov / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2011
Vodovod k zámku v Kaceřově / Mikota, Petr, 1954- 2011
Neznámé sídlo v Pňovanech / Chmelíř, Václav, 1977- 2011
Hrádek v Újezdci na Klatovsku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2011
Životní jubileum prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. / Peřina, Ivan 2011
Panské sídlo v zatopených Dolanech / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2011
Statek Darová a dům v Radnicích / Chmelíř, Václav, 1977- 2011
August Sedláček v Rokycanech. Příspěvek k uplynulému 85. výročí úmrtí velkého hradologa / Kolář, Petr 2011
K jubileu Evy Kamenické / Waldmannová, Marcela, 1980- 2011
Stručné pojednání o bombardách / Hefner, Zdeněk 2011
K nově zjištěnému vyobrazení hradu Vlčtejna / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2011
Doklad opevnění tzv. Dolního města v Rabí? / Waldmannová, Marcela, 1980- 2010
Nebezpečí detektorů / Baierl, Petr 2010
Otázka parkánu u tvrzí / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2010
F.X. Franc a výzkum tvrziště / Trnka, Robert, 1974- 2010
Hora - označení panských sídel v 17. století / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2010
Nový a starý zámek v Týnci / Anderle, Jan, 1956- 2010
Kdo byl rytíř Kamrovec? / Jánský, Jiří, 1941- 2010
Pozastavení nad publikací o obléhání hradu Lopaty / Hefner, Zdeněk 2010
(Roz)hovory o detektoringu / Cuper, Miroslav 2010
Hrady Alsaska / Hoza, Jiří 2010
Statek a sídlo Harnachů v Radimovicích / Chmelíř, Václav, 1977- 2009
Drobnosti k sídlům v Odolenově a Zdeslavi / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2009
Nad Bubnem se stahují černá mračna / Beránek, Petr 2009
Zumrové z Herstošic na Novákovicích, Horní Lhotě a Neznašovech / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2009
Angerbach - nová zjištění stavu hradu / Hobl, Luboš 2009
Nový Dvůr u Pňovan / Chmelíř, Václav, 1977- 2009
Zánik zámku v Srbicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2009
Zjištění na hradě Krasíkov-Švamberk / Kamenická, Eva, 1951- 2009
(Čtvrt)stoletý KAS / Karel, Tomáš, 1965- 2009
Hmotová rekonstrukce hradu Roupov - konfrontace 3D modelu s ikonografickými prameny / Gersdorfová, Zlata 2008
Zaniklá tvrz ve Spůli u Janovic nad Úhlavou / Úlovec, Jiří, 1957- 2008
Několik poznatků o tvrzi a zámku v Pačejově / Kříž, Martin, 1977- 2008
Archeologie Bečova / Kamenická, Eva, 1951- 2008
Panské sídlo ve Lhotě pod Radčem / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2008
Po stopách zaniklých sídel v Čechách. Zaniklá ves a panské sídlo Svatobor - Svatobor Háj / Úlovec, Jiří, 1957- 2008
Zámky Radnice a Liblín s dodatky k zámkům v Úlicích a Oseku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2008
Po stopách zaniklých sídel v Čechách. Zaniklé panské sídlo v Bešetíně / Úlovec, Jiří, 1957- 2008
Šlechtické sídlo Jarkovice / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2008
Guédelon - burgundský novohrad experimentálního typu / Sokol, Petr, 1973- 2008
Středověké památky kantonu Wallis (Švýcarsko) / Nosek, Petr 2008
Ztracený hrádek Chudoba / Pížl, Jan 2005
Rytířské a baronské sídlo v Nové Vsi / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2005
Šlechtické sídlo Roveň / Fišera, Zdeněk, 1954- 2005
Objev tvrze Krajtu / Buchtele, Zdeněk, 1950-2021 2005
Hrad Křiklava / Wettengl, Libor 2005
Měření hradu Paradies v roce 1976 / Houzim, František Jan 2005
Zaniklá tvrz u Záhornice / Úlovec, Jiří, 1957- 2005
Z výzkumů zámků Karlovarského kraje v roce 2004 / Sokol, Petr, 1973- 2005
Povrchový průzkum domnělého tvrziště Krajt : (za pomoci Krčmářovy biologické nedestruktivní metody) / Krčmář, Luděk, 1972- 2005
Lovecký zámeček Prachárna u Dukovan / Knotek, Jan 2005
Archeologická zjištění v areálu zámku Kaceřova / Kamenická, Eva, 1951- 2005
Nevím, co si o tom myslet / Buchtele, Zdeněk, 1950-2021 2005
Příspěvek k lokalitě Permesgrün - Květnová / Hanzl, Lukáš 2005
Mojžíř nebo Wessenstein? / Úlovec, Jiří, 1957- 2005
Nová zjištění na hradě Skála - předběžná zpráva / Mařík, Tomáš 2013
Digitalizace rodopisné a místopisné kartotéky Augusta Sedláčka / Lomičková, Radka, 1981- 2013
Bývalá tvrz a zámek v Malinci / Úlovec, Jiří, 1957- 2007
Výzkum Starého Herštejna 2006 / Procházka, Zdeněk, 1954- 2007
Zámek v Darové / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2007
Úděl v Otěšicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2007
Z hradů a zámků Lotyšska a Litvy / Sokol, Petr, 1973- 2007
Zámečky Hochperk a Křemelák / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2007
Objev neznámého hradu u Milkova / Procházka, Zdeněk, 1954- 2007
Hrad Roupov ve starých popisech a vyobrazeních / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
O panském sídle v Robčicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
Tvrze a hrádky nespatřené / Procházka, Zdeněk, 1954- 2006
Přání pana Smitky / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
Archeologická sondáž v parkánu hradu Velhartice / Kamenická, Eva, 1951- 2006
Ještě jednou zámek v Dolní Lukavici / Úlovec, Jiří, 1957- 2006
Rytířské, baronské a hraběcí sídlo v Podhůří / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
Výzkum pod podlahou na Velharticích / Kamenická, Eva, 1951- 2006
Zaniklá tvrz Horšov Foster-Čiháková, Linda, 1975- 2006
Poškození archeologických situací v areálu tvrziště Rovný / Vařeka, Pavel, 1967- 2006
Větev rodu Pernklo z Šenraitu na Budči a v Městě Touškově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2005
Dodatek ke hradu Rabí / Houzim, František Jan 2005
Dodatek ke hradu Rabí / Houzim, František Jan 2005
Dvacet let Klubu Augusta Sedláčka / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2004
K interpretacím nejstaršího vyobrazení Rokycan z roku 1536 / Karel, Tomáš, 1965- 2004
Doklad vodovodu na hradu Velharticích / Fröhlich, Jiří, 1946- 2004
Ze západočeských hradů / Kamenická, Eva 2004
Poleňská tvrz v obraze písemných pramenů / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2004
Výsledky některých záchranných archeologických výzkumů v r. 2002 / Sokol, Petr, 1973- 2004
Z archeologie hradů a zámků Plzeňského kraje-Přimda / Sokol, Petr, 1973- 2004
Zdeněk Procházka padesátkrát / Karel, Tomáš, 1965- 2004
Z archeologie hradů a zámků Plzeňského kraje / Sokol, Petr, 1973- 2004
PhDr. Miroslav Hus / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2004
Ostrožna při zaniklém Ústí / Buchtele, Zdeněk 2004
Naučná stezka Šibeniční vrch / Sokol, Petr, 1973- 2004
Dějiny hospodářského dvora a zámku Gutštejna-Daňkova / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2014
Katarské hrady / Hoza, Jiří 2003
10 let spolku pro záchranu Volfštejna / Menčík, Václav 2003
K otázce užití palných zbraní při obraně středověkých fortifikací / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2003
Kasejovická tvrz / Jiřinec, Václav, 1935- 2003
K průzkumu zámku v Rochlově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2003
Portál v Mladoticích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2003
Gotický strop hradu Prostiboře aneb objev a zánik výjimečné památky / Procházka, Zdeněk, 1954- 2003
Katarské hrady II / Sadílek, Zdeněk 2003
Mitrvald a Mitrvald / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2003
Hraběcí sídlo v Seči / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2003
Bitva u Třebele ve světle terénního výzkumu / Matoušek, Václav, 1954- 2003
Zámek Žihle očima Josefa Milera / Miler, Josef, 1947-1999 2003
Kasejovická tvrz potřetí / Karel, Tomáš, 1965- 2003
Drobnosti ze Šťáhlav / Machová, Veronika 2002
Petr Rožmberský padesátníkem / Novobilský, Milan, 1961- 2002
Proměny dvora Býkova / Machová, Veronika 2002
Odhad statku Chocenice 1674 / Machová, Veronika 2002
Zapomenuté sídlo Raková / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2002
Výzkum zámeckého dvora v Manětíně / Kamenická, Eva, 1951- 2002
K metodice studia pozdně středověkých zemních fortifikací / Kypta, Jan, 1979- 2002
Výsledky archeologického výzkumu jádra hradu Lacemboku u Krchleb / Procházka, Zdeněk, 1954- 2002
Přestavba zámku v Rochlově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2002
Tři výročí Klubu Augusta Sedláčka / Anderle, Jan, 1956- 2014
Sídla v Lochousicích a Zálezlech / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2014
Hrad Třebel a jeho opevnění roku 1703 / Chmelíř, Václav, 1977- 2014
Jiří Světlík devadesátiletý / Mikota, Petr, 1954- 2014
Středověké osídlení okolí Štěnovic : (k lokalizaci zaniklé středověké vsi Malé Štěnovice) / Sokol, Petr, 1973- 2001
Výprava na Staňkovsko / Šmíd, S. 2001
Zapomenuté sídlo Chválenice / Rožmberský, P. 2001
Dodatky k Tajanovu u Velhartic / Kausek, Petr 2001
PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. padesátiletý / Holý, Martin, 1978- 2001
Kdo bude pečovat o prezentované archeologické výzkumy? / Slavík, Jiří, 1965- 2001
Účinnost obvodových opevnění / Hanzl, L. J. 2001
Gotika v Horomyslicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2001
Proměny hradu Březiny / Noháčová, A. 2001
Takzvaný Nový Hrad u Stráže / Hajšman, Jan, 1970- 2001
Hrad Klenová : K poznání vývoje hradu a středověkých fortifikací / Kamenická, Eva, 1951- 2001
K dataci pozdně gotické přestavby hradu v Chyších / Úlovec, Jiří, 1957- 2006
Nové poznatky z průzkumu hradu Ronova / Štětina, Jan, 1956- 2006
Expedice Křídlo 2005 / Vrla, Radim, 1961- 2006
Tvrz v Sokolově / Hanzl, Lukáš 2006
Nový Hrad u Adamova - poznámky k pokračující přestavbě / Štětina, Jan, 1956- 2006
Nelechov 2004 a 2005 / Kocman, František, 1970- 2006
Hradiště Bezemín / Trnka, Robert, 1974- 2006
Existovalo panské sídlo Žíkov?/ Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
Hrad na Velkém Blaníku - nová lokalizace / Procházka, Zdeněk, 1954- 2006
Sanace zříceniny kruhové věže hradu Křídlo v roce 2006 / Vrla, Radim, 1961- 2006
Rytířské, baronské a hraběcí sídlo v Podhůří : (pokračování z předchozího čísla) / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2006
Rozbor železných šipek z hradu Lopaty / Fišer, Petr 2000
Hrad Budětice / Kříž, Martin, 1977- 2000
Hrádek Brdo / Novobilský, Milan, 1961- 2000
August Sedláček jako konzervátor / Smitka, Josef, 1934-2005 2000
Po čtyřech letech se okruh uzavřel / Soukup, F. 2000
Městský hrad ve Stříbře? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2000
Panská sídla ve sbírce kolorovaných diapositivů ZČM v Plzni / Krčmář, Luděk, 1972- 2000
Opevněné kostely v Čechách / Čechura, Martin, 1977- 2000
Hrad Sohostov po dvaceti letech / Kříž, Martin, 1977- 2000
Nezvyklé feudální sídlo mezi Sedlcem a Lhůtou / Miler, Josef, 1947-1999 2000
Hrad a chodba tajná... / Pokorný, Karel, 1938- 2000
Zapomenuté sídlo Újezd - Újezdec / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2000
Hrad a chodba tajná / Pokorný, Karel, 1938- 2000
Podzemní prostory hradů a tvrzí / příspěvek k diskusi o tajných chodbách / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2000
Dosud neznámé rytířské sezení v Radčicích u Plzně / Chmelíř, Václav, 1977- 2000
Hrad Gutštejn - závěrečná 4. etapa archeologického výzkumu v rámci programu "Věda a výzkum" / Kamenická, Eva, 1951- 2000
Rožmberský stále mládne / Novobilský, Milan, 1961- 2012
Zapomenuté sídlo v Blatnici / Rožmberský, P. 1999
Vyobrazení skočické tvrze z 18. století / Úlovec, Jiří, 1957- 1999
120 let muzejnictví v Plzni / Frýda, František, 1946- 1999
Poznámka k Hradišti na Klatovsku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1999
Nová stavebně historická zjištění na tvrzi Svinná / Karel, Tomáš, 1965- 1999
Zapomenuté sídlo Krašov / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1999
Zpráva o činnosti Spolku za záchranu hradu Volfštejna / Menčík, Václav 1999
Odešel Josef Miler / Anderle, Jan, 1956- 1999
František Alexandr Heber, první badatel českých hradů / Slavík, Jiří, 1965- 1999
Archeologický výzkum hradu Gutštejna / Kamenická, Eva, 1951- 1999
Hrad Osvračín, výsledky výzkumu 1997 - 1998 / Procházka, Zdeněk, 1954- 1999
10 let časopisu Hláska / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1999
Panské sídlo v Budči / Karel, T. 1998
Archeologický výzkum hradu Osvračína / Procházka, Zdeněk, 1954- 1998
Hrad Krabotov? / Rožmberský, P. 1998
Tvrz a dvůr Ostrovec / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1998
O takzvaných hledačích pokladů / Nováček, Karel, 1968- 1998
Voda na hradu Zbirohu / Rožmberský, P. 1998
Znovu ke Svržnu / Procházka, Z. 1998
Hradiště nebo tvrziště u vsi Hradiště na Klatovsku / Hrubý, Petr, 1973- 1998
Zapomenuté sídlo ve Stupně / Rožmberský, Petr 1998
Jak dál? / Miler, Josef 1998
Zapomenuté sídlo Orlov / Rožmberský, P. 1998
Příspěvek k diskusi o hledačích pokladů / Šinovský, P. 1998
PhDr. František Frýda / Rožmberský, P. 1997
Záznamy Jana Jiřího Haranta / Rožmberský, P. 1997
Tvrz a vladycká sedění v Chlumčanech / Karel, Tomáš, 1965- 1997
Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v horažďovickém zámku / Kamenická, E. 1997
Zpráva o činnosti Spolku za záchranu hradu Volfštejna / Menčík, Václav 1997
Annaburg / Dusil, M. 1997
RNDr. Josef Miler / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1997
Feudální sídla v Tupadlech / Jankovská, B. 1997
Zapomenutý hrad Strašín / Knoflíček, Z. 1997
Jdi do Háje! / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1997
August Sedláček - 70. výročí úmrtí / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1996
Addenda k městskému opevnění v Horažďovicích / Nováček, Karel, 1968- 1996
Malechov a Výrov / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1996
Ještě jednou Svržno / Procházka, Zdeněk, 1954- 1996
Ostromeč a Očeděl / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1996
Fortifikace v Městě Touškově III / Karel, Tomáš, 1965- 1996
Rytiny uložené v Národní galerii Praha. Dusil, M. 1996
Zaniklá tvrz v Úlohu u Klatov / Úlovec, Jiří, 1957- 1996
Bezvěrovské tvrze / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1996
Rytiny uložené v Národní galerii Praha. Dusil, M. 1996
Rytiny uložené v Národní galerii Praha. Dusil, M. 1996
Rytiny uložené v Národní galerii Praha. Dusil, M. 1997
Vysoká brána aneb opevnění Dobřan / Karel, Tomáš, 1965- 1995
Žernovnická tvrz / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Starší nálezy na hradě Komberku / Karel, Tomáš, 1965- 1995
Hrad Svržno? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Hoštice a Hoštičky / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Militaria z hradu Kašperku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Panské sídlo v Horažďovicích / Smitka, Josef, 1934-2005 1995
Hrad Milkov? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Nový Dvůr a Prusiny v matrikách / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Hrad Kyjov a Malesice / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1995
Tvrz Týniště / Anderle, Jan, 1956- 1995
Nové poznatky k fortifikaci města Horažďovic / Smitka, Josef, 1934-2005 1995
Stáří merklínského zámku / Karel, Tomáš, 1965- 1994
Zdemyslice / Anderle, Jan, 1956- 1994
K počátkům hradu Bubnu / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1993
Šebíkov tvrz / Wettengl, Libor 1993
Kosmáčovské tvrze? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1993
Život a dílo Augusta Sedláčka / Musil, František, 1939- 1993
K poloze zámku v Bernarticích / Brachtel, Oto 1993
Tvrz Nečistov v Miřenicích / Brachtel, O. 1993
Panské sídlo v Habarticích / Anderle, Jan, 1956- 1993
Tvrziště v Chrástu u Plzně / Blaheta, Zbyněk 1993
Tvrz Oselce v roce 1992 / Karel, Tomáš, 1965- 1993
Němčice tvrz / Wettengl, Libor 1992
Zamyšlení nad soupisy panských sídel / Úlovec, Jiří, 1957- 1992
Otázky soupisů panských sídel / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1992
Bitva u Třebele roku 1647 / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1992
Hrádek u Čimic / Wettengl, Libor 1992
Hrad Sohostov / Wettengl, Libor 1992
Starý zámek / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1992
Těňovice, Číčov a Šroubkův hrad / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1992
O bývalém panském sídle v Prostředním Krušci / Úlovec, Jiří, 1957- 1992
Sídlo v Přehořově / Brachtel, Oto 1992
Nálezy militárií u hradu Skála / Novák, J. 1991
Horní Staňkov / Brachtel, Oto 1991
O jednom zmizelém tvrzišti aneb o bídě naší památkové péče a historického místopisu / Miler, Josef, 1947-1999 1991
Kaznějovská rychta / Rožmberský, Petr, 1952-2019 1991
Archeologický výzkum panského sídla v Řesanicích / Čapek, Ladislav 2015
Lokalizace tvze v Úněšově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2015
Barokní dveře z Pušperku / Kastl, Petr 2015
První badatel českých hradů František Alexander Heber / Slavík, Jiří, 1965- 2015
Opevnění Lefkády / Mikota, Petr, 1954- 2015
Tvrziště Korytany - Rybník / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2015
Další panská sídla v Buděticích? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2015
Hrady Kumburk a Bradlec v proměnách času / Vaistauer, Martin 2007
Nová zjištění z hradu Boskovice / Štětina, Jan, 1956- 2007
Příspěvek k historii zaniklých tvrzí a vsi Mastnice u Hradčan / Úlovec, Jiří, 1957- 2007
Zaniklý zámek v Kozolupech u Plzně / Úlovec, Jiří, 1957- 2007
Rotštejn / Vaistauer, Martin 2007
K poškození (nejen) hradu Šontál / Sokol, Petr, 1973- 2007
Hořejší Těšov / Brachtel, Oto 2015
Tvrziště Medvědí doupě u Ostřetína / Karel, Tomáš, 1965- 2015
Tomáš Karel novopečeným padesátníkem / Procházka, Zdeněk, 1954- 2015
Tyrolské klauzy / Mikota, Petr, 1954- 2015
Nedostavěný hrad u Stanu? / Carda, Miroslav 2016
Předseda Klubu Augusta sedláčka Ing. Jan Anderle šedesátiletý / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2016
Hrady a zámky jako cíle romanticko-vlasteneckého putování v 19. století / Týfová, Marcela, 1983- 2016
Kašpar Maria Sternberg a Březina / Čihák, Josef, 1948- 2016
K 70. narozeninám profesora Jiřího Škabrady / Anderle, Jan, 1956- 2016
Otázka lokalizace šlechtického sídla v Přetíně / Kastl, Petr 2016
PhDr. František Frýda sedmdesátiletý / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2016
Na Rýzmberk za panem Poislem / Mikota, Petr, 1954- 2016
80 let od úmrtí prof. PhDr. Augusta Sedláčka / Karel, Tomáš, 1965- 2016
Hmotová rekonstrukce hradu Roupov - konfrontace 3D modelu s ikonografickými prameny / Gersdorfová, Zlata 2008
Starý zámek v Rájci nad Svitavou : nástin stevebního vývoje / Štětina, Jan, 1956- 2008
Vladycké sídlo v Kačici a jeho majitelé / Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2008
Z hradů, zámků a tvrzí / Slavík, J. 2008
Anastylóza části gotického portálu na hradě Lukov / Vrla, Radim, 1961- 2008
Příspěvek k situování sídla Hrabišiců v Ostrově / Hanzl, Lukáš 2008
Orlík v roce 2007 - ohlédnutí / Kocman, František, 1970- 2008
Akce Křídlo 2007 / Vrla, Radim, 1961- 2008
Záchrana okenního torza na hradě Šaumburk / Vrla, Radim, 1961- 2008
Močidlany : problematika lokace tvrziště / Procházka, Milan, 1984- 2008
Močidlany : problematika lokace tvrziště / Procházka, Milan, 1984- 2008
Z hradů, zámků a tvrzí / Slabý, Otto 2008
Z hradů, zámků a tvrzí / Nisler, Petr 2008
Prohořský Hrádek : příspěvek k datování lokality / Hanzl, Lukáš 2008
Poznámka k lokalizaci tvrziště ve Lhotě u Lipníka : (příspěvek k interpretaci vodních děl) / Krčmář, Luděk, 1972- 2008
Z hradů, zámků a tvrzí / Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2008
Bylo či nebylo sídlo šlechty ve Střížovicích? / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2017
Opevnění u Vížky / Slabý, Otto 2017
Zmizelé šlechtické sídlo ve Lhůtě / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2017
Zikmund Chlumčanský a šlechtické sídlo v Rejkovicích u Draženova / Jíchová, Veronika, 1976- 2017
První léta Château Gaillardu ve světle písemných pramenů / Malý, Jan 2017
Půlstoletí Pavla Vařeky / Menšík, Petr 2017
Příspěvek k otázce vnitřního uspořádání podlaží v donjonu hradu Pajreku / Kastl, Petr 2017
Zaniklá tvrz a ves Pokonice / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2017
Střelba z bombard při obléhání Karlštejna / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2017
Hrádek Rotnek nad vsí Červená / Pížl, Jan 2009
Vybíravý vandal / Pavlík, Čeněk, 1955- 2009
Statek a sídlo Harnachů v Radimovicích / Chmelíř, Václav, 1977- 2009
Středověké památky kantonu Wallis (Švýcarsko). Nosek, Petr 2009
Po stopách zaniklých sídel v Čechách. Zaniklé panské sídlo ve Zvěroticích u Soběslavi / Úlovec, Jiří, 1957- 2009
Tvrziště Velké Kolo a Malé Kolo / Slabý, Otto 2009
Drobnosti k sídlům v Odolenově a Zdeslavi / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2009
Tvrz ve Smilovicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2009
Orlík nad Humpolcem v roce 2008 / Kocman, František, 1970- 2009
Středověké památky kantonu Wallis (Švýcarsko). Nosek, Petr 2009
Z hradů, zámků a tvrzí / Slabý, Otto 2009
Z hradů, zámků a tvrzí / Brtek, Josef, 1961- 2009
Hrady Křídlo a Nový Šaumburk v roce 2008 / Vrla, Radim, 1961- 2009
Hrad Rožnov - nová zjištění k podobě východního paláce / Štětina, Jan, 1977- 2009
První z Písniců na Hartenberku / Brtek, Josef, 1961- 2009
Příběh obrazu Dělení růží / Gersdorfová, Zlata 2009
Angerbach - nová zjištění stavu hradu / Hobl, Luboš 2009
Útržky z mladších dějin hradu Orlík / Kocman, František, 1970- 2009
Středověké památky kantonu Wallis (Švýcarsko). Nosek, Petr 2009
Po stopách zaniklých sídel v Čechách. Zaniklé panské sídlo Stoppelhof u Mostu / Úlovec, Jiří, 1957- 2009
Tvrz Sobín a její majitelé v 15. století / Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2009
Z hradů, zámků a tvrzí / Vytlačil, Lukáš M., 1985- 2009
K sídelní aktivitě Hrabišiců v Míšeňsku : vznik panství Sayda-Purchenstein a Rechenberg / Žemlička, Martin 2018
Vyobrazení zámku v Kolinci a tvrze ve Vlčkovicích z roku 1691 / Mikota, Petr, 1954- 2018
Poznámka k severovýchodnímu nároží hradu Pajreku / Slabý, Otto 2018
Zámek v Plané - smutný osud nedoceněné památky / Ansl, Josef 2018
Zámek Nový Ronšperk (Poběžovice) / Držala, Vladimír 2018
Sídla společenských elit v Oprechticích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Jeníkovice a nápravy na panství Horšovský Týn / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Zaniklý "brandýský" zámek u Mostku / Musil, František, 1939- 2017
Příspěvek k panským sídlům v Lomnici / Karel, Tomáš, 1965- 2010
Toužimský zámek dostal šanci / Schierl, Jiří 2010
K podobám obytného paláce na hradě Nístějce / Špráchal, Přemysl, 1976- 2010
Obytná věž na hradu Netřeb / Kastl, Petr 2018
Sídlo šlechty ve Smržovicích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Roubený zámek Lhotka / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Jindřich Kostomlatský z Vřesovic, loupeživý rytíř a pán na Pajreku / Boukal, Jan, 1991- 2018
Dobroslava Menclová - 40. výročí úmrtí / Slavík, Jiří, 1965- 2018
Tvrz a zámek v Kolinci / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2019
Neznámé sídlo šlechty v Dobříkově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2019
Zámek Vlkýš v Heřmanově Huti / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2019
Zpráva o destrukci na hradě Rýzmberk / Mařík, Tomáš 2019
Tvrziště (?) u dvora Sechutice u Kralovic / Krofta, Tomáš 2019
Významná výročí Klubu Augusta Sedláčka / Anderle, Jan, 1956- 2019
Tvrz ve Vrbce / Vazač, Jan 2019
Ceny nemovitostí hrabat z Vrtby v roce 1657 / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2019
Hrady u Balatonu / Mikota, Petr, 1954- 2019
Starckův zámek v Kaznějově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2019
Dosud neznámé panské sídlo Strunkov / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Jak se vracely zápisné statky na příkladu Janova / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2018
Rytířské sídlo Žitín / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2019
Zdeněk Procházka - 60 / Karel, Tomáš, 1965- 2014
Stará a Nová tvrz ve vsi Měcholupech v popisech z let 1588, 1625 a 1628 / Váňová, Ladislava, 1951- 2014
Pokus o novou lokaci tvrze v Biřkově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2014
Petr odešel... / Karel, Tomáš, 1965- 2020
Za Petrem Rožmberským / Anderle, Jan, 1956- 2020
Zuklín - poplužní dvůr s tvrzí a zámkem v lesích / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Petr Rožmberský - bibliografie 2012-2019 / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Červená bašta hradu Švihova / Novobilský, Milan, 1961- 2012
K počátkům zámku v Čachrově / Úlovec, Jiří, 1957- 2012
Opevnění u sv. Barbory nedaleko Všekar / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2012
Zámeček u Černošína / Rayman, Nikola 2012
Kozolupy - příspěvek k historii obce / Brachtel, Oto 2012
Plán zámku v Seči / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Šlechta a její sídla ve Výrově / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Zpráva o valech a příkopech u Svaté Kateřiny / Velkoborský, Karel 2020
Opevnění u Svaté Kateřiny / Procházka, Zdeněk, 1954- 2020
Tvrz ve Svaté Dobrotivé / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Zemní bašta na hradě Džbánu / Varhaník, Jiří, 1954- 2020
Martinice / Fišera, Zdeněk, 1954- 2020
Nápisová deska a párová heraldická prezentace na bráně zámku v České Kamenici / Barcal, Vojtěch 2020
Opevnění u Svaté Kateřiny / Procházka, Zdeněk, 1954- 2020
Záhadný hrad Lonec / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Neznámá tvrziště v Dobřenicích (Rohoznici) / Nožička, Petr 2020
Dvě šlechtická sídla jménem Makov na Klatovsku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2020
Stručný nástin vývoje hradů v Irsku / Boukal, Jan, 1991- 2020
Záchranný archeologický výzkum ve vnitřním parkánu hradu Preitensteinu - předběžné sdělení / Mařík, Tomáš 2020
Hrad Věžka trpí návštěvností / Kasl, Filip 2020
Tvrz Očín (okr. Tachov) - stav v únoru 2020 / Slabý, Otto 2021
Tvrz Radkovice a sídlo Bíluky / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2021
Petr Rožmberský rok poté / Klub Augusta Sedláčka 2021
Dokumenty z historie KAS předány do Archivu města Plzně / Mikota, Petr, 1954- 2021
Stopy obléhatelských prací spojených s dobou třicetileté války v okolí hradu Pernštejna. : Dějiny hradu ve vztahu k vojenským akcím třicetileté války. / Večeřa, Jan 2021
Zaniklá tvrz Jištěrpy v písemných pramenech. / Mikoláš, David, 1979- 2021
Opevnění Starý zámek u Nové Vsi u Dolních Kralovic / Vazač, Jakub 2021
Tvrz Radkovice a sídlo Bíluky. / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2021
Tvrz Očín (okr. Tachov) : - stav v únoru 2020 / Slabý, Otto 2021
Předhradí hradu Kraví Hora u Kuroslep (okr. Třebíč) / Kořínek, František 2021
Úvod do dějin japonských hradů / Kodet, Roman, 1981- 2021
Starý palác na Rýzmberku (okr. Domažlice) / Kastl, Petr 2021
Nedostavěný hrad u Strašína / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2021
"Starý" palác na Rýzmberku? : reakce na článek P. Kastla a Z. Gersdorfové a uvedení jeho obsahu na pravou míru / Kausek, Petr 2021
Tomáš Durdík : k nedožitým sedmdesátinám / Slavík, Jiří, 1965- 2021
Nejstarší vyobrazení Ejpovického hrádku / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2013
Další vyobrazení Ejpovického hrádku neboli Hrádku nad Klabavou / Kalašová, Marcela 2014
Příspěvek k dataci opevněného objektu "Na zámečku" na k.ú. Vížka (okr. Tachov) / Mařík, Tomáš 2022
Ostroh u Stupna jako neznámá opevněná poloha nebo hříčka přírody? / Krčmář, Luděk, 1972- 2022
Sídlo panské v Čeminech / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2022
Chapultepec - sídelní místo mexických vládců / Mikota, Petr, 1954- 2022
Seznam zámků a hradů v Čechách z první poloviny 16. století / Rožmberský, Petr, 1952-2019 2022

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.