Skip to main content

Authority detailRelations: malování
Relations: malířství
Relations: desková malba
Relations: historická malba
Relations: kabinetní malba
Relations: krajinomalba
Relations: lidová malba
Relations: malba na hedvábí
Relations: malba na kameni
Relations: malba na keramice
Relations: malba na mědi
Relations: malba na porcelánu
Relations: malba na skle
Relations: malba na textilu
Relations: monochromní malba
Relations: nástěnná malba