Skip to main content

Authority detail

Zilynskyj, Bohdan, 1954-
Other form of name PPP: Zilyns‘kyj, Bohdan, 1954-
Citation: Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova : Bibliografický sborník Praha 2002
Citation: NKC
Citation: Ukrajinská literatura v českém kontextu v letech 1965-1994 / sestavil Bohdan Zilynskyj
Citation: Šišková T. a kol.: Menšiny a migranti v České republice
Citation: Zilynskyj, B.: Ukrajinci v Čechách a na Moravě
Citation: www(Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Katedra ruských a východoevropských studií), cit. 27. 7. 2015
Biography Note: Narozen 30. 11. 1954 v Praze. PhDr., historik, vysokoškolský pedagog. Zabývá se historickou religionistikou, novějšími dějinami Ukrajiny a dějinami česko-ukrajinských vztahů.

Show works by given autority
Show works about given autority