Skip to main content

Detail autorityVäzby: Klášter na Slovanech
Väzby: Emauzy (klášter : Praha, Česko)
Väzby: Na Slovanech (klášter : Praha, Česko)
Väzby: Klášter benediktinů u chrámu P. Marie a slovanských patronů na Slovanech
Väzby: Emauzský klášter
Väzby: Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma (Praha, Česko)
Väzby: Opatství Emauzy (Praha, Česko)
Väzby: Emauzské opatství (Praha, Česko)
Väzby: Emauskloster (Praha, Česko)
Väzby: Slawenkloster (Praha, Česko)
Väzby: Emaus-Kloster (Praha, Česko)
Citácia: Klement, Method Karel: Jsem ražen z českého kovu
Citácia: Zápis jmen korporací ve jmenném a věcném zpracování III.
Citácia: www (Kláštery a koleje)
Citácia: Katalog pražské arcidiecéze 2004.
Citácia: LC (Names)