Skip to main content

Authority detail

Studničková, Milada, 1955-
Other form of name PPP: Černá, Milada,
Citation: Studničková, M. - Purš, I.: Kutnohorská iluminace
Citation: www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Citation: osobní sdělení

Show works by given autority
Show works about given autority