Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Studničková, Milada, 1955-

Väzby: Černá, Milada, 1955-
Citácia: Studničková, M. - Purš, I.: Kutnohorská iluminace
Citácia: www(Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i.)
Citácia: osobní sdělení