Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Šolle, Miloš, 1916-2004

Citácia: PNP-LA
Citácia: Archeologické rozhledy, č.1, 2005
Citácia: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů...