Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Zámečník, Roman, 1985-

Citation: Zámečník, Roman: Zahrada vily Stiassni - příklad prvorepublikového zahradního umění. In: Zprávy památkové péče, roč. 73, č. 4 (2013), s. 317-323
Citation: osobní sdělení