Skip to main content

Authority detailKód geografické oblasti: e-xr---, e-xr-cc, czenas
Vazby: Západočeský kraj (Česko : 1960-1990)