Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Šubrtová, Anna, 1989-

Citation: Věda a umění: sborník z 5. sjezdu historiků umění (Rostislav Švácha, Sabina Soušková, Anna Šubrtová (eds.)), 2017
Citation: www(Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci), cit. 27. 7. 2017
Citation: www(LinkedIn), cit. 27. 7. 2017