Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Borzová, Zuzana

Citace: Molnárová, Martina - Borzová, Zuzana: Detský element v zrkadle archeologických prameňov včasného stredoveku. In: Archaeologia historica. Roč. 41, 2016, č. 2, s. 59-76
Citace: SNK, cit. 2. 12. 2016
Citace: www(Univerzita Konštantína Filozofa. Katedra archeológie), cit. 2. 12. 2016