Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Panušková, Lenka

Citation: Sphaera octava : mýty a věda o hvězdách. III. (kapitola o ikonografii planet Lenka Panušková), 2013
Citation: www(Ústav dějin umění Akademie věd ČR), cit. 19. 5. 2014