Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Mojžišová, Halina

Citácia: Její: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991-1995
Citácia: SKS