Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Mojžišová, Halina

Citace: Její: Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1991-1995
Citace: SKS