Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Csémyová, Eva

Citace: Csémyová, Eva: Dílo Mistra šablonového konvolutu ve světle nových poznatků. In: Monumentorum Custos 2016. Roč. 2016 (2017), s. 73-78
Citace: Csémyová, Eva: Středověká šablonová malba ve střední Evropě : diplomová práce, 2014
Citace: Csémyová, Eva: Sociální sítě v on-line marketingu galerií výtvarného umění, diplomová práce, 2013
Citace: www(Repozitář závěrečných prací Univerzity Karlovy), cit. 22. 4. 2021
Citace: www(Theses.cz - Vysokoškolské kvalifikační práce), cit. 22. 4. 2021
Citace: www(Bibliografie dějin Českých zemí), cit. 22. 4. 2021