Skip to main content

Podrobné statistiky fondu

Typ Název Počet titulů Počet svazků Datum poslední změny
Celkem 110514 108605
PP průzkumy, posudky, zprávy 1647 1654 15.10.2020
ST OK - Staré tisky 0 0
IK ikonografická dokumentace 0 0
PR Periodika retro 0 0
MP [MP] 0 0
KN OK - Monografie 11238 12786 30.04.2021
RZ restaurátorská dokumentace 3192 3221 14.05.2021
RZP Restaurátorské zprávy - Přívazky 0 0
FO fotografická dokumentace 88665 88665 22.12.2020
DP OK - Studentské práce 0 0
AN OK - Články 4170 0 05.05.2021
SD OK - Speciální dokumenty 38 42 02.12.2020
PD plánová dokumentace 1482 1495 12.02.2020
AU audiovizuální dokumentace 0 0
PE OK - Periodika 59 719 30.04.2021
AZ archeologické výzkumy, posudky, zprávy 23 23 02.05.2019
PDP Plánová dokumentace - Přívazky 0 0