Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Historická geografie = Historical geography
Nakladatelské údaje: Praha : Historický ústav ČSAV, 1968-
Praha : Historický ústav Akademie věd České republiky 1995-

Rozsah: ^^^sv. ; 21 cm
ISSN: 0323-0988

Věcné téma: historická geografie
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2017 1;
2016 1; 2;
2015 n;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2005 N;
2001 N;
1999 N;
1995 N;
1980 N;
1976 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
Analýza vývoje území jako podklad pro současné plánování (na příkladu Mariánské zahrady na Jičínsku) / Hermová, Hana 2007
Dějiny, současnost a perspektivy rekonstrukčních map / Semotanová, Eva, 1952- 2007
Historickogeografická analýza změn funkčního využití břehů Vltavy (v období od přelomu 18. a 19. století do současnosti) / Fialová, Dana, 1966- 2007
Hospodářské a lesnické mapy plzeňského panství ze sbírek Západočeského muzea v Plzni (konec 18. a 1. polovina 19. století) / Marečková, Jitka 2007
Katalog rekonstrukčních map jako součást projektu Atlasu českých dějin / Šimůnek, Robert, 1971- 2007
Pohled na zámek Brandýs nad Labem a opevnění švédského tábora v prostoru Staré Boleslavi z roku 1640 v díle M. Meriana / Matoušek, Václav, 1954- 2007
Pozůstalost Wolfganga z Krajku (+1491) : sídelní, krajinná a administrativní struktura šlechtického dominia v pozdním středověku / Šimůnek, Robert, 1971- 2007
Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska / Vyskočil, Aleš, 1973- 2007
Rekonstrukční vícerozměrná geovizualizace městských krajin: příkladová studie a perspektivy / Oršulák, Tomáš, 1975- 2007
Zpřístupnění starých map a vedut pomocí internetu / Přidal, Petr 2007
Historická krajina a institut krajinného rázu : možnosti ochrany dochovaných znaků historické krajiny formou ochrany krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny = Historical landscape and the institute of landscape character : possibilities to protect the extant features of historical landscape by preserving the landscape character according to §12 of 114/1992 coll. on preservation of nature and landscape / Kupka, Jiří 2009
Kladsko jako barokní komponovaná krajina? = Kłodzko as a Baroque composed landscape? / Semotanová, Eva, 1952- 2009
Proměny polabské krajiny národního hřebčína Kladruby nad Labem ve světle starých map a archivních podkladů = Changes in the Elbe valley landscape in the national horse-breeding farm in Kladruby nad Labem in the light of old maps and archive documets / Trpáková, Ivana, 1954- 2009
Krajina Novodvorska a Žehušicka v popisu k I. vojenskému mapování = The landscape around Nové Dvory and Žehušice in the descriptions for the 1st military mapping / Vávrová, Věra, 1928- 2009
Cesta opata Fortunáta Hartmanna (1755-1779) : příspěvek k barokní topografii Plaska = Abbot Fortunát Hartmann's path (1755-1779) : a contribution to the Baroque topography of the Plasy region / Bukačová, Irena, 1949- 2009
Červené Poříčí, zámek a park v krajině = Červené Poříčí, a castle and park in the landscape / Ryšavý, Vratislav, 1944- 2009
Historické povodně : jejich vliv na zánik sídel, změny hranic a podíl člověka na škodách jimi způsobených = Historic floods : their influence on the decline of settlements, changes of borders and the role of a man in damage caused by floods / Munzar, Jan, 1941- 2009
Postavení Uherského Brodu na raně středověké dopravní síti ve světle objevů reliktů zaniklých dopravních tras = The importance of Uherský Bord in the early medieval network of paths in the light of discovered relics of disappeared traffic routes / Cendelín, Dušan, 1943- 2009
Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první polovině 20. století = Water in the industiral landscape of Czech lands in the 19th century and during the 1st half of the 20th century / Ondráček, Stanislav, 1953- 2011
Topografické pěticentimetrové mapy Československa 1934-1948 a 1946-1949 = Topographic five-centimetre maps of Czechoslovakia 1934-1938 and 1946-1949 / Mackovčin, Peter 2011
Městské zásahy Praha 2010 - výstava projektů, které navrhují změnit konkrétní místa v Praze k lepšímu / Chodějovská, Eva, 1981- 2010

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.