Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Resumé: Článek sleduje urbanistický vývoj a stavební proměny vymezeného areálu Malé Strany do současnosti a zaměřuje se na srovnání staršího vývoje s dobou po roce 1989. Přináší také dílčí poznatky o současném směřování Pražské památkové rezervace. Větší stavební zásahy se dějí většinou ve skrytu za oponou vnější fasády. Jsou způsobeny nejen potřebou přizpůsobit starší objekty moderním nárokům bydlení, ale hlavně jsou vyvolávány požadavky na změny využití objektů, které je v mnoha případech neadekvátní. Nejzřetelnější újmu z hlediska vizuální integrity Malé Strany zaznamenáváme ve střešní krajině. Zde se nejvíce ukazuje potřeba vzniku podrobnějšího regulačního plánu PPR.Resumé: This article follows the urban development and architectural transformations of a demarcated area of Prague's Lesser Town up to the present, focusing on a comparison of older developments with those after 1989. It also presents partial information on the present direction of the Prague heritage reservation. Larger constructional changes usually take place behind the cover of the outer facades. These are caused not only by the need to adapt the older buildings to modern standards of living, but are mostly brought about by demands placed by the building's change in function, which in many cases are inadequate. The most visible detriment to the visual integrity of the Lesser Town can be seen in the rooftop landscape; it is this which demonstrates the need for a more detailed heritage reservation regulatory plan.Resumé: Der Artikel legt die urbanistische Entwicklung eines abgesteckten Gebiets der Prager Kleinseite bis auf die Gegenwart dar, wobei er auf einen Vergleich der älteren Entwicklung mit der Zeit nach 1989 abzielt. Zudem bringt er Teilerkenntnisse über die derzeitige Tendenz der Prager Denkmalreservation (abgekürzt PPR). Größere bauliche Eingriffe vollziehen sich meistens verdeckt hinter dem Vorhang der Außenfassade. Sie rühren nicht nur vom Bedürfnis her, ältere Bauten modernen Wohnansprüchen gerecht werden zu lassen, sondern werden viel häufiger von den Anforderungen von nicht selten inadäquaten Gebäudeumnutzungen angestoßen. Die augenfälligste Beeinträchtigung aus dem Aspekt der visuellen Integrität der Kleinseite kann man in der Dachlandschaft verzeichnen. Hier zeigt sich am vordringlichsten die Notwendigkeit, einen detaillierten Regulationsplan für die PPR zu schaffen.

Poznámka o jazyku: Resumé německy a anglicky

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.