Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

MUZEJNÍ A VLASTIVĚDNÁ SPOLEČNOST (BRNO, Česko)

Archaeologia historica. -- Brno : Muzejní a vlastivědná společnost Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky 1976-. -- svazků ; 24-25 cm. -- ISSN 0231-5823


archeologie
hmotná kultura
archeologické nálezy
archeologické památky
archeologické výzkumy
Slovensko
Česko
sborníky konferencí


7422 SB 7422 Knihovna
7477 SB 7422 Knihovna
7476 SB 7476 Knihovna
7475 SB 7475 Knihovna
10096 SB 7510 Knihovna
7465 SB 7465 Knihovna
7506 SB 7506 Knihovna
7510 SB 7510 Knihovna
7493 SB 7493 Knihovna
7463 SB 7510 Knihovna
7461 SB 7461 Knihovna
7551 SB 7551 Knihovna
7543 SB 7543 Knihovna
7442 SB 7442 Knihovna
7441 SB 7441 Knihovna
7437 SB 7437 Knihovna
7526 SB 7526 Knihovna
7522 SB 7522 Knihovna
7567 SB 7567 Knihovna
7560 SB 7560 Knihovna
7590 SB 7590 Knihovna
8934 SB 8934 Knihovna
8768 SB 8768 Knihovna
9147 SB 9147 Knihovna
9645 SB 9645 Knihovna
10381 SB 9645 Knihovna
10763 SB 9645 Knihovna
11349 SB 9645 Knihovna
11707 SB 9645 Knihovna
12290 SB 9645 Knihovna
12863 SB 9645 Knihovna
13011 SB 9645 Knihovna
13365 SB 9645 Knihovna
13627 SB 9645 Knihovna
13628 SB 9645 Knihovna
14467 SB 9645 Knihovna
14468 SB 9645 Knihovna
14469 SB 9645 Knihovna
14470 SB 9645 Knihovna
14471 SB 9645 Knihovna
14472 SB 9645 Knihovna
14701 SB 9645 Knihovna
14702 SB 9645 Knihovna
14824 SB 9645 Knihovna
14825 SB 9645 Knihovna
15185 SB 15185 Knihovna
15186 SB 9645 Knihovna
15500 SB 9645 Knihovna
15501 SB 9645 Knihovna

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2018 N;
2017 N;
2016 N;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1997 N;
1996 N;
1995 N;
1994 N;
1993 N;
1992 N;
1991 N;
1990 N;
1989 N;
1988 N;
1987 N;
1986 N;
1985 N;
1983 N;
1982 N;
1979 N;
1976 N;
1974 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura
1. etapa archeologického průzkumu NKP Špilberk / Cejnková, Dana, 1944- 1986
Archeologický výzkum hradu "Rokyten" na Moravě z 11. až první poloviny 12. století, jeho hradský obvod a románský dvorec Řeznovice / Novotný, Boris, 1922-1983 1981
Archeologický výzkum starobrněnského kláštera / Cejnková, Dana, 1944- 1980
Archeologie a poznání moravských a slezských měst / Procházka, Rudolf, 1955- 2007
Architektonický vývoj Brna ve 13. století / Šlancarová, Věra, 1980- 2007
Břitové věže pozdního středověku v Čechách a na Moravě / Varhaník, Jiří, 1954- 1995
Draci na kachlích gotiky a renesance, aneb kouzelný svět fantazie / Pavlík, Čeněk, 1955- 2010
Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle / Vitanovský, Michal, 1946- 2001
Externí fortifikace moravských hradů / Plaček, Miroslav, 1943- 2002
Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku : Pokus o rekonstrukci/ Michna, Pavel, 1944- 1981
Hrad Lukov - současný stav výzkumu / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 1985
Hrad Rokštejn (k.ú. Panská Lhota, město Brtnice, Morava) : Výsledky archeologického výzkumu 1981-2010 a jeho další perspektivy/ Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2011
Hrad Rokštejn : Oprava a konzervace v letech 2002 až 2010/ Vinař, Jan, 1947- 2011
Hrad Templštejn, k.ú. Jamolice, okr. Znojmo a jeho vztah k chronologii hradů s plášťovou zdí na Moravě / Bolina, Pavel 1980
Hrady Brumov a Lukov - výzkum a následná rekonstrukce / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2005
Invalidé na středověkých kachlích / Pavlík, Čeněk, 1955- 2009
K ikonografii vybraných reprezentantek mariánského kultu na území bývalé Československé republiky s návrhem na jednotnou terminologii / Skružný, Ludvík 1999
K lokalizaci letního sídla markraběte Jana Jindřicha v Brně - Králově Poli / Holub, Petr, 1979- 2011
K problematice hradů s plášťovou zdí na Moravě / Plaček, Miroslav, 1943- 1982
K proměně osady Jemnice na královské město / Plaček, Miroslav, 1943- 2007
K původu stavebního typu hradu Špilberka / Varhaník, Jiří, 1954- 1998
Kachle s lichtenštejnskými znaky ve sbírce Slezského zemského muzea / Tymonová, Markéta 2007
Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně / Jordánková, Hana, 1955- 2005
Kachlová kamna z Náměště na Hané / Tymonová, Markéta 2003
Kámen středověkých staveb na Moravě / Dvořák, Jaroslav 1996
Ke stavební dispozici areálu bývalého benediktinského opatství v Třebíči / Kolařík, Václav, 1978- 2011
Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů / Benešovská, Klára, 1950- 1986
Královské hrady východní Moravy a jejich úloha v mocenském a správním systému ve 13. a 14. století / Janiš, Dalibor, 1973- 2003
Kroměřížská biskupská rezidence na konci středověku / Vácha, Zdeněk, 1958- 2008
Křížové kameny a jejich vztah k provozu a nehodám na starých stezkách / Procházka, Zdeněk, 1954 čer. 7.- 1998
Magický jednorožec a jeho ztvárnění na kachlích gotiky a renesance / Pavlík, Čeněk, 1955- 2008
Minoritský klášter v Brně : (Stavebně historický průzkum)/ Eliáš, Jan O. 1986
Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy / Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1981
Nová zjištění k problematice městského hradu v Ivančicích u Brna / Doležel, Jiří, 1964- 2002
Nové poznatky o gotické architektuře jihovýchodní Moravy / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2002
Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Malenovic ve středověku / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2000
Obléhací postavení u hradu Rokštejna / Mazáčková, Jana, 1978- 2011
Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji / Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1983
Pozdně románské kamenické články z hradu Brumova / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2007
Poznámky ke stavebnímu vývoji hradu v Uherském Ostrohu v období pozdní gotiky a rané renesance / Janiš, Dalibor, 1973- 2011
Příspěvek k poznání hradů Kozlova, Kufštejna a Rabštejna ve středním Pojihlaví na jz. Moravě / Kouřil, Pavel, 1950- 1977
Příspěvek k problematice stavebních hutí ve 13. století na Moravě / Pojsl, Miloslav, 1945- 1984
Rostlinné motivy reliéfních kachlů středověkého Brna / Loskotová, Irena, 1958- 2008
Shrnutí novějších zjištění ke stavebnímu vývoji severního traktu hradu Pernštejna / Škrabal, Jakub Z. 2009
Soubor kachlů z hradu Lukova / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2008
Stavební rekonstrukce gotických kachlových kamen na hradě Lipnici n. Sázavou, okr. Havlíčkův Brod / Kocman, František, 1970- 2002
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Morava) / Loskotová, Irena, 1958- 2009
Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci / Jordánková, Hana, 1955- 2002
Typ "závěsného" kachle z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera / Loskotová, Irena, 1958- 2007
Výsledky stavebně-historického a archeologického průzkumu rotundy sv. Pantaleona v Pustiměři 1977-78 / Konečný, Lubomír Jan, 1948- 1986
Výtvarné varianty dosud neznámého kachlového motivu s náboženským obsahem / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2002
Vývoj hradní architektury na Moravě a ve Slezsku od husitských válek do 1. třetiny 16. století / Plaček, Miroslav, 1943- 1991
Vývoj kachlových kamen ve svědectví ikonografického materiálu a národopisných paralel / Skružný, Ludvík 2002
Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou / Dejmal, Miroslav, 1984- 2011
Zpevňování hradních staveb v pozdním středověku / Vermouzek, Rostislav, 1911-1993 1981
Zřícenina jako součást pozemku / Varhaník, Jiří, 1954- 2011
Poznatky památkové inspekce MK ČR z kontroly úrovně ochrany a obnovy opevněných sídel / Varhaník, Jiří, 1954- 1994
Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu / Svoboda, Ladislav 1994
Městský hrad v Rokycanech / Anderle, Jan 1994
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen na hradě Rabí, okr. Klatovy / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1994
Tvrze v Kouskově Lhotce a Vrhavči (okr. Klatovy) / Anderle, Jan 1994
Problémy ochrany našich opevněných sídel / Kašička, František, 1935- 1994
Archeologický skanzen v Modré u Velehradu - velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví : (současný stav) / Galuška, Luděk, 1960- 2005
Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou / Blažková, Gabriela, 1974- 2005
Brněnské měšťanské domy se středověkými jádry : poznámky ke stavu dochování, využití a památkové ochraně / Merta, David, 1967- 2005
K současnému stavu a ochraně archeologických nemovitých kulturních památek / Sokol, Petr, 1973- 2005
Výzkum středověké architektury na Zlínsku. Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2005
Archeologické sbírky ve slezských muzeích : historie, současný stav a perspektivy využití z hlediska ochrany kulturního dědictví / Tymonová, Markéta 2005
Stavební činnost 18. až 20. století v Hradci Králové a její vliv na poznání vývoje města a jeho zázemí / Bláha, Radek, 1976- 2005
Načeradec - nové poznatky o středověké zvonici / Glosová, Michaela, 1942- 2005
Stavební záměry a výzkum studny v čp. 4-I na Malém náměstí v Praze / Starec, Petr 2005
K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha / Bláha, Josef, 1946- 2005
Výzkum hradu Zlenice v souvislosti s jeho památkovými úpravami a prezentací / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2005
Chebský hrad, prezentace objeveného / Šebesta, Pavel, 1943- 2005
Pozůstatky teplovzdušného vytápěcího systému na hradě Brandýs, okr. Ústí nad Orlicí / Cejpová, Miroslava, 1961- 2005
Středověké opevnění v Adolfovicích na Jesenicku / Kouřil, Pavel, 1950- 2005
Pernegg a Weikertschlag - hrady při rakousko-moravské hranici / Plaček, Miroslav, 1943- 2005
Rotunda sv. Martina na Vyšehradě / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2005
Archeologický výzkum kostelů v západních Čechách / Čechura, Martin, 1977- 2005
Záchranný archeologický výzkum kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech / Kamenická, Eva, 1951- 2005
Kostel sv. Mikuláše v Drchlavě / Gabriel, František, 1949- 2005
Archeologický výzkum románského kostela Povýšení sv. Kříže ve Vrbně u Mělníka po povodni roku 2002 / Štefan, Ivo, 1978- 2005
Nové poznatky o stavebním vývoji kostela ve Vrbně u Mělníka / Sommer, Jan 2005
Kachlová kamna v prostorách minoritského kláštera v Brně / Jordánková, Hana, 1955- 2005
Kachle se znaky saských kurfiřtů z rodu Wettinů z hradu Cvilína / Tymonová, Markéta 2005
Pohřební roucho Karla IV. z královské krypty v katedrále sv. Víta / Bravermanová, Milena, 1955- 2005
Neskororománske kamenárské pamiatky z Košíc : (poznámky k umeniu Košíc v 13. storočí) / Oriško, Štefan, 1951- 2005
Chrudim - raně středověké centrum jižní části východních Čech : (archeologie a 950. výročí první písemné zmínky) / Frolík, Jan, 1956- 2006
Od palisády ke zdi : raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou desetiletí / Lutovský, Michal, 1961- 2006
Hradec Králové - raně středověké centrum východních Čech / Bláha, Radek, 1976- 2006
Befestigte Zentren der frühen Přemysliden-Periode in Mähren und Schlesien (Thesen) / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2006
Přerov a Spytihněv : správní centra východní a střední Moravy v raném středověku / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2006
K otázce sídlištní kontinuity a topografie lokačního Trutnova / Wolf, Ondřej 2006
Teorie o počátcích Chebu / Šebesta, Pavel, 1943- 2006
Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany / Havrda, Jan, 1969- 2006
K předlokačnímu osídlení Brna / Jordánková, Hana, 1955- 2006
Nezdařené městské lokace na Břeclavsku / Kordiovský, Emil, 1942- 2006
Chronologie a význam hradiště Rubín u Podbořan ve světle nových raně středověkých nálezů / Profantová, Naďa, 1962- 2006
Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění ve 12.-13. stol. / Laval, Filip 2006
Raně středověké hradiště v Tachově / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Povrchový průzkum hradu Komárka, okr. Chrudim / Cejpová, Miroslava, 1961- 2006
Středověké opevnění v Ondřejovicích, okres Jeseník / Kouřil, Pavel, 1950- 2006
Pozdně románské architektonické články z hradu Lukova / Kohoutek, Jiří, 1952-2007 2006
Dvě méně známé tvrze na moravském břehu Odry / Plaček, Miroslav, 1943- 2006
Středověká podlaha v kostele sv. Anny v areálu kláštera dominikánek na Starém Městě pražském / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2006
Příkopy kolem kostelů / Čechura, Martin, 1977- 2006
Bazilika panny Marie a její význam v dějinách Litomyšle / Severin, Karel, 1946- 2006
Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli / Faltýnek, Karel, 1964- 2006
Pohřební oděv Jana Zhořeleckého z královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě / Bravermanová, Milena, 1955- 2006
Středověké dlažby v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2006
Neznámý typ středověké hrnčířské značky z Vyšehradu / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2006
K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku : nástenné malby kostola v Podunajských Biskupiciach / Smoláková, Mária 2006
Archeologické doklady obléhání Plzně husity / Orna, Jiří, 1974- 2012
Opevněná hradní městečka v Čechách / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2012
Zaniklý středověký sídlištní areál na Tachovsku / Galusová, Lucie 2012
Tvrze na Rokycansku / Novák, David 2012
Příspěvek k poznání stavebního vývoje tvrze v Nezvěsticích / Bouda, Jiří, 1973- 2012
Raně středověké sídlo (?) u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci (okr. Domažlice) : předběžná zpráva o archeologickém výzkumu / Čechura, Martin, 1977- 2012
Zřícenina jako součást pozemku / Varhaník, Jiří, 1954- 2011
Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí / Vařeka, Pavel, 1967- 2011
Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska / Funk, Lukáš, 1982- 2011
Možnosti a limity využití berní ruly jako prostředku poznání sítě vodních mlýnů západního a jihozápadního Plzeňska / Funk, Lukáš, 1982- 2011
Špendlík - před hradbou a za hradbou / Omelka, Martin, 1965- 2011
Odpadní jímky z Kašperských Hor / Pícka, Jan, 1978- 2009
Rostlinné zbytky z výplní středověkých jímek z Kašperských Hor / Kočár, Petr 2009
Nové nálezy raně gotické mozaikové dlažby v areálu kláštera v Plasích / Kamenická, Eva, 1951- 2009
Církevní hmotná kultura v archeologických pramenech / Čechura, Martin 2009
Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou / Foster, Linda 2009
Příspěvek k poznání stavebního vývoje zámku Hradiště v Blovicích / Bouda, Jiří, 1973- 2009
Změny v lokaci středověké vsi Ostrov na Tachovsku / Postránecká, Kateřina, 1979- 2008
Zaniklé středověké vesnice na Blovicku (Plzeňský kraj) / Vařeka, Pavel, 1967- 2008
Archeologický výzkum vesnic středověkého původu na Tachovsku zaniklých po roce 1945 / Vařeka, Pavel, 1967- 2008
Vývoj města Kralovic podle archelogických výzkumů / Čechura, Martin, 1977- 2007
Vkládání hradů do starších českých měst / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2007
Vývoj města Kralovic podle archeologických výzkumů / Čechura, Martin, 1977- 2007
Vkládání hradů do starších českých měst / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2007
Od palisády ke zdi : raně středověká hradiště v Čechách ve světle archeologického bádání posledních dvou destiletí / Lutovský, Michal, 1961- 2006
Příspěvek k diskusi o vývoji raně středověkých opevnění ve 12.-13. stol. / Laval, Filip 2006
Raně středověké hradiště v Tachově / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2006
Příkopy kolem kostelů / Čechura, Martin, 1977- 2006
Počátky budování přemyslovského státu a jeho centra - synchronizace výpovědi archeologických pramenů a její interpetace / Boháčová, Ivana, 1954- 2013
Ke změnám ve výoji hmotné kultury 10. století v Čechách / Profantová, Naďa, 1962- 2013
Liškův hrad, okr. Plzeň-jih : nové geodetické zaměření lokality a její hodnocení v kontextu soudobé hradní produkce / Hložek, Josef, 1979- 2013
Rozmanitost fortifikací - doklad dějinných zvratů na ostrově Kós (Řecko) / Plaček, Miroslav, 1943- 2013
Osobní hygiena v plzeňských domácnostech na sklonku středověku / Dudková, Veronika, 1979- 2013
Vybíjené ornamenty na středověkých sekerách / Měchurová, Zdeňka, 1955- 2013
Ochrana archeologického dědictví v současné legislativě / Varhaník, Jiří, 1954- 2013
Odešel prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. : (24. ledna 1951 - 20. září 2012) / Kašpar, Vojtěch, 1969- 2013
K počátkům stavby kostela sv. Trojice ve Valašském Meziříčí/ Janiš, Dalibor, 1973- 2013
Architektura odhalená archeologickým výzkumem a problémy s její památkovou ochranou / Blažková, Gabriela, 1974- 2005
K tendencím v ochraně hranic českého státu 13. století / Razím, Vladislav, 1957- 2004
Hranice statků a pozemků - jejich zachycení v písemných (právních) pramenech / Janiš, Dalibor, 1973- 2004
K problematice pohraničních tzv. horských hrádků / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2004
Němci, německé právo a transformační změny 13. století : (několik úvah a jeden závěr) / Žemlička, Josef, 1946- 2003
K otázce francouzského importu hradní architektury / Varhaník, Jiří 2003
Oblá nároží českých hradů - doklad dálkových styků? / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2003
Formy opevnění na hradech pískovcového podloží / Gabriel, František, 1949- 2002
Obrana středověkého hradu palnými zbraněmi / Varhaník, Jiří 2002
K problematice vztahu hrad - královské město v Čechách / Razím, Vladislav, 1957- 2002
Kapitulní kostel sv.Petra a Pavla na Vyšehradě v době předhusitské : (Miloši Šollemu k 85. narozeninám) / Nechvátal, Bořivoj 2002
Tkaniny z tumby Přemysla Otakara II. / Bravermanová, Milena, 1955- 2002
K současným možnostem ochrany archeologických nálezů / Varhaník, Jiří 2001
K získávání kamene na stavbu středověkých městských hradeb : příspěvek k diskusi o vztahu hradiště a města Čáslavi / Razím, Vladislav, 1957- 2001
Chlebové pece předlokačního a lokačního Brna / Procházka, Rudolf 2001
Interakčný charakter kláštora v hospodárskom systéme stredoveku / Slivka, Michal 2001
Stavební rekonstrukce pozdně gotických kachlových kamen v Muzeu Mohelnice, okr. Šumperk / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2001
K některým otázkám vymezení hranic středověkého města / Razím, Vladislav, 1957- 2000
Pozůstatky pozdně středověké zástavby Saského Předměstí v Plzni / Anderle, Jan, 1956- 2000
Signovaná a datovaná kamnářská matrice horažďovického hrnčíře Josefa Dobředěleje / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 2000
Co vypovídají historické písemné prameny o hrnčířích a jejich cechu v městě Horažďovicích / Smitka, Josef, 1934-2005 2000
Základní principy a problémy dendrochronologie / Dvorská, Jitka 2000
Venkovské krčmy v okolí Prahy na přelomu středověku a raného novověku / Richterová, Julie 1999
Středověký vesnický kostel jako refugium / Varhaník, Jiří 1999
Sakrální stavby v denním životě našeho středověkého venkova / Kašička, František 1999
Soubor středověkých dlaždic z kostela sv. Mikuláše v Čečovicích (o. Domažlice) / Nechvátal, Bořivoj 1999
Terénní průzkum starých komunikací na příkladu Zlaté stezky / Kubů, František, 1953- 1998
K počátkům Norimberské cesty na Tachovsku / Široký, Radek, 1972- 1998
Několik poznámek ke vztahu českých hradů ke komunikacím a k jejich komunikačnímu schématu / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1998
Keltské osídlení České republiky v závislosti na predispozici stezek / Květ, Radan 1998
Otázky vztahů mezi stavbami hradů Volfštejna a Valdeku / Anderle, Jan, 1956- 1998
K nálezům středověkých poutních odznaků v českých zemích / Velímský, Tomáš, 1946- 1998
Zobrazení Ježíše v dospělé podobě na českých gotických reliéfních kachlích / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1997
Stavební vývoj areálu cisterciáckého kláštera v Plasích ve světle archeologických výzkumů / Kamenická, Eva 1996
Průzkum sakrální stavby na severním předmostí Saského mostu v Plzni / Anderle, Jan 1996
Baptisterium a architektura českého středověku / Kubková, Jana 1996
Sakrální stavby v systému obrany středověkých měst / Razím, Vladislav, 1957- 1996
Idensen : K úvahám nad západní tribunou románského kostela / Radová-Štiková, Milada 1996
Pokus o srovnání tvrzí laické a církevní vrchnosti / Chotěbor, Petr, 1950- 1996
Zobrazení Ježíše v dětské podobě na českých gotických reliéfních kachlích / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1996
Náboženské motivy na českých gotických reliéfních kachlích / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1996
K problematice právní úpravy archeologie v rámci památkové péče / Varhaník, Jiří 1996
Fortifikace českých měst jako indikace jejich významu a postavení / Razím, Vladislav, 1957- 1995
Středověký městský dům na široké parcele se středním vjezdem : příspěvek k poznání dispozičního typu / Hauserová, Milena, 1954- 1995
Vývoj středověké dispozice domu čp. 89 v Plzni / Anderle, Jan, 1956- 1995
Královské hrady a královská města v Čechách 13. století / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1995
O plášťových hradech / Svoboda, Ladislav, 1957- 1995
Malba přes šablonu jako projev měšťanské výtvarné a stavební kultury pozdního středověku / Edel, Tomáš, 1951-2010 1995
Příspěvek k výrobě pozdně gotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie / Vitanovský, Michal, 1946- 1995
Zdroje vody - místa pohanských a křesťanských kultů - zdroje pitné a užitkové vody, jejich úprava, rozvod a možné zdroje ikonografického materiálu / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1995
Špitální areál sv. Máří Magdalény v Plzni / Dudková, Veronika, 1979- 2014
Ozdobná střešní keramika na hradech Velhartice a Švihov / Waldmannová, Marcela, 1980- 2014
K využití materiálu získaného hloubením hradního příkopu / Varhaník, Jiří, 1954- 2014
Nové poznatky o stavební podobě tvrze v Řesanicích, okr. Plzeň-jih / Čapek, Ladislav 2014
Jubileum JUDr. Jiřího Varhaníka / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2014
Die Anfänge von Städten in Mähren und Niederösterreich (von der Protostadt bis hin zur Rechtsstadt) : thesen / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2007
Výzkum chebských vnitrobloků / Šebesta, Pavel, 1943- 2007
Typy objektů valečovského "městečka" / Podroužek, Kamil, 1966- 2007
Tvrz a město Jeseník ve středověku / Kouřil, Pavel, 1950- 2007
Litomyšl, Benátky a Čistá : hradiště a středověké cesty / Severin, Karel 2007
Ke stavebnímu vývoji hradu Hrubý Rohozec / Peřina, Ivan 2007
K poznání raněstředověké baziliky sv. Vavřince na Vyšehradě / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2007
Benešov - horní zvonice u kostela sv. Mikuláše : věnováno památce MUDr. Zdeňka Hazlbauera / Glosová, Michaela, 1942- 2007
Pohřební výbava pražského biskupa Mikuláše / Bravermanová, Milena, 1955- 2007
Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie / Nekuda, Rostislav, 1954- 1993
Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1993
Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni / Anderle, Jan, 1956- 1993
Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1993
Nový památkový zákon České republiky - základní informace a rozbor archeologické části / Glosová, Michaela, 1942- 1992
K současnému stavu výzkumu urbanismu a stavební podoby středověkých měst : D. Líbalovi k osmdesátým narozeninám / Muk, Jan, 1935-1994 1992
Dva plzeňské nárožní domy / Anderle, Jan, 1956- 1992
Síňový dům / Radová, Milada, 1920-2003 1992
Kastel středoevropského typu? / Razím, Vladislav, 1957- 1992
Archeologické doklady hrázděných konstrukcí na českých hradech / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1992
Tvrze v ikonografických pramenech / Chotěbor, Petr, 1950- 1992
Dva světy : ke genezi středověké návsi / Frolec, Václav, 1934-1992 1992
Archeologické památky ze zbrojnic českých památkových objektů / Pertl, Miroslav 1992
Archeologický textilní fond na Pražském hradě / Bravermanová, Milena, 1955- 1992
Středověká hra vrhcáby ve světle dobových pramenů / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1992
Středověké osídlení a studium hospodářských dějin / Žemlička, Josef, 1946- 1991
Lokační urbanismus / Radová, Milada, 1920-2003 1991
Venkovská feudální sídla a jejich hospodářské zázemí / Chotěbor, Petr, 1950- 1991
Keramické dymníky zvané "kochy", "kozuby", "krby", "krbečky" a "sopouchy" v ikonografickém materiálu Chebského muzea v Chebu a ve sbírkových fondech českých a moravských muzeí / Skružný, Ludvík, 1937- 1991
Stavební železo a uzavírací mechanismy na vrcholně středověkých lokalitách Táborska / Krajíc, Rudolf, 1954- 1991
Středověké mechanické hodiny / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1991
Cisterciti na Slovensku / Slivka, Michal 1991
K poznání české církevní hmotné kultury 13. století / Sommer, Petr, 1949- 1989
K problematice počátků českých měst - prostorový vývoj a nejstarší zástavba / Velímský, Tomáš, 1946- 1989
K problému translací českých měst ve 13. a 14. století / Smetana, Jan, 1940- 1989
Archeologický výzkum ve Starém Plzenci / Frýda, František, 1946- 1989
K původu kastelů středoevropského typu / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1989
Nejstarší období výstavby českých tvrzí (do pol. 14. stol.) / Chotěbor, Petr, 1950- 1989
K problematice trojdílného domu v Čechách / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1989
Motiv mořské víly - Meluziny - v ikonografii českých gotických reliefních kachlů / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1989
Terminologie, třídění a kód středověkých kovových předmětů / Belcredi, Ludvík, 1954- 1989
Vypovídací hodnota pramenů hromadné povahy k archeologickému a urbanistickému studiu středověkých měst v Čechách a na Moravě / Čechura, Jaroslav, 1952- 1988
Willenbergův "strahovský skicář" z roku 1602 jako významný pramen poznání vzhledu a uspořádání staveb ve městech, na předměstích a v podhradích vrcholného středověku / Skružný, Ludvík, 1937-2009 1988
Středověké dlaždice v jižních Čechách / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1988
Stavební kultura 6.-9. století na území ČSSR / Dostál, Bořivoj, 1929-1994 1987
Základní otázky historicko archeologického studia vesnického sídla, domu a dvora / Nekuda, Vladimír, 1927-2006 1987
Vesnická stavební kultura mezi středověkem a novověkem / Frolec, Václav, 1934-1992 1987
Příspěvek k možnostem rekonstrukce středověké krajiny, území zaniklých vesnic a typů sídlišť / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 1987
Teorie agrární krize pozdního středověku - teoretický základ koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech : (metodologická studie) / Čechura, Jaroslav, 1952- 1987
Poznámky k pokračujícímu průzkumu domu čp. 2 v Lučici : (ke studiu středověkého domu s trojdílným půdorysem) / Škabrada, Jiří 1987
Výsledky výzkumu městského domu se zřetelem k vesnickému obydlí / Muk, Jan, 1935-1994 1987
Příspěvek k typologii topenišť / Langer, Jiří, 1936- 1987
Vybavení venkovské zemědělské usedlosti v době předbělohorské (na pozadí poddanských inventářů) / Petráňová, Lydia, 1941- 1987
Hospodářské dvory klášterů ve světle písemných pramenů : (ke stavební podobě dvorů řádů benediktinského, premonstrátského a cisterckého) / Charvátová, Kateřina, 1950- 1987
K problematice kresebných rekonstrukcí stavební podoby středověkých staveb / Chotěbor, Petr, 1950- 1987
Zemnice na českých královských hradech 13. století / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1987
Nástin vývoje české hradní kuchyně / Cejpová, Miroslava, 1961- 1987
Příspěvek k podobě zaniklých středověkých skláren v Čechách / Černá, Eva, 1945- 1987
Archeologie a architektura / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1986
K některým problémům středověké architektury a archeologických výzkumů z hlediska státní památkové péče / Petrů, Jaroslav, 1930-2006 1986
Archeologické památky - jejich zabezpečení a prezentace / Kašička, František, 1935- 1986
K počátkům a středověké stavební podobě hradu v Horšovském Týně / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1986
Skalní hrady a jejich vztah k české hradní architektuře / Gabriel, František, 1949- 1986
Geometrie tetrakonchy / Radová, Milada, 1920-2003 1986
Sociální skladba středověké vesnice a její odraz v architektuře / Nekuda, Vladimír, 1927-2006 1986
Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách / Škabrada, Jiří 1986
Vztah dvorů k vesnickému osídlení na panstvích cisterckých klášterů v Čechách / Charvátová, Kateřina, 1950- 1986
Příspěvek k technologii výroby pozdně středověkých reliéfních kachlů / Hazlbauer, Zdeněk, 1928-2005 1986
Panské dvory na české středověké vesnici / Chotěbor, Petr, 1950- 1985
Klášterní velkostatek v předhusitských Čechách - základní tendence hospodářského vývoje a metodologická východiska dalšího studia : památce akademika Václava Vaněčka / Čechura, Jaroslav, 1952- 1985
Otázky výzkumu řeholních domů v Česku / Sommer, Petr, 1949- 1985
Význam cisterciáckého řádu pro osídlení Čech / Charvátová, Kateřina, 1950- 1985
Středověký portál jako příčný řez : k interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky / Škabrada, Jiří 1985
Středověké stavební konstrukce a technologie / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1984
Nálezy středověkých dlaždic v západních Čechách / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 1984
Archeologie a studium středověké řemeslné výroby / Richter, Miroslav, 1932-2011 1983
Středověká řemesla v dějinách hmotné kultury / Petráň, Josef, 1930-2017 1983
Řemeslníci 11.-13. století v českých zemích v písemných pramenech / Tomas, Jindřich, 1927-2010 1983
K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách : prof. MUDr. Ervínu Černému k sedmdesátinám / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1983
Cihelna 13. století v Milevsku / Drda, Miloš 1983
Středověké sklo v Čechách / Hejdová, Dagmar, 1920-2009 1983
Pražské zlatnické dílny v 15. století / Stehlíková, Dana, 1954- 1983
Nálezy středověkého dřeva z Plzně / Frýda, František, 1946- 1983
Středověký vůz / Vermouzek, Rostislav, 1911-1993 1983
Gizarma - zbraň 15. století / Pertl, Miroslav 1983
Zemědělské a řemeslnické nástroje na zaniklých středověkých osadách / Belcredi, Ludvík, 1954- 1983
Hospodářské objekty a doklady výroby na hradech v povodí Berounky a severním Podbrdsku / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1983
Příspěvek ke studiu stavební podoby tvrzí / Chotěbor, Petr, 1950- 1983
K otázce využití novověkých písemných pramenů v archeologické praxi / Sommer, Petr, 1949- 1983
Obnova torz architektúry ako špecializovaná architektonická disciplína / Gregorová, Jana, 1959- 2015
Vodní mlýn jako objekt archeologického výzkumu / Galusová, Lucie, 1981- 2015
K osmdesátým narozeninám PhDr. Bořivoje Nechvátala, CSc. / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2015
Výběrová bibliografie Bořivoje Nechvátala / Drašnarová, Milada, 1943- 2015
Zdeněk Klanica : 28. 11. 1938 - 29. 7. 2014 / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2015
Výzkum a dokumentace zříceniny hradu Přimda : aplikace dokumentačních a prospekčních metod v areálu hradní zříceniny / Sokol, Petr, 1973- 2015
Ranostredoveké kláštory na Slovensku : torzálna architektúra - torzálne poznatky - torzálne hypotézy / Pomfyová, Bibiana, 1973- 2015
Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela sv. Máří Magdaleny / Dudková, Veronika, 1979- 2015
František Kašička osmdesátníkem / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2015
Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce / Škabrada, Jiří 1979
Povrchový průzkum zaniklé středověké osady Dolany, k. ú. Studená, okr. Plzeň-sever / Durdík, Tomáš, 1951-2012 1979
Archeologický výzkum v městě Plzni / Frýda, František, 1946- 1979
Zemědělská výroba na území ČSSR v 6.-10. století / Dostál, Bořivoj, 1929-1994 1976
Pokus o etnografickou interpretaci archeologických výzkumů středověké zemědělské usedlosti / Frolec, Václav, 1934-1992 1976
K metodice studia půdorysu české raně středověké vesnice / Smetánka, Zdeněk, 1931-2017 1976
Přínos historické archeologie k výzkumu zaniklých středověkých osad v Evropě / Nekuda, Rostislav, 1954- 1976
Životní prostředí vesnických sídlišť 10.-15. století v ČSR : (nástin dosavadních výsledků) / Snášil, Robert, 1939- 1976
Zemědělství mladšího středověku v pylových analýzách / Rybníčková, Eliška, 1932-2015 1976
A late-medieval manor farm in Rovný (Rokycany district, Pilsen Region) / Novák, David 2016
Ostruhy jako doklady přítomnosti elity v 8. a 9. století v Čechách / Profantová, Naďa, 1962- 2016
Rub a líc reprezentace Švihovských z Rýzmberka na přelomu gotiky a renesance / Varhaník, Jiří, 1954- 2016
Anomálie v pochovávaní na stredovekých pohrebiskách - prejav okrajových skupín obyvateľstva? / Nezvalová, Lucia 2016
Zboží pro chudé a bohaté - "originály" a dobové "padělky" náboženských medailek na příkladu nálezů z dobových kontextů / Omelka, Martin, 1965- 2016
Možnosti přiřazení předmětů z odpadních jímek v Plzni konkrétním obyvatelům města / Orna, Jiří, 1974- 2016
Archeometalurgie a geofyzika středověkých areálů zaměřených na produkci drahých kovů / Hrubý, Petr, 1973 červ. 1.- 2016
Kachle z hradu Gutštejna / Hobl, Luboš 2016
Odraz dobovej meštianskej módy na košických nálezoch kachlíc z 15.-16. storočia / Luštíková, Lucia 2016
Šibenice u Přimdy : archeologický výzkum objektu se zvláštním symbolickým a sociálním významem / Sokol, Petr, 1973- 2016
Byzantská archeologie - její vývoj, současný stav bádání a perspektivy / Klontza-Jaklová, Věra, 1970- 2016
Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke / Fusek, Gabriel 2008
Středoveká dedina v Beluši / Vlkolinská, Ivona 2008
Stredoveká dedina v Slovenskej Novej Vsi - Zelenči / Hanuliak, Milan 2008
Zaniknuté osady ako hospodársky fenomén v okolí Banskej Štiavnice / Labuda, Jozef, 1954- 2008
Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene / Hanuliak, Václav, 1947-2009 2008
Najstaršia forma stredovekého mestského opevnenia vo Zvolene / Hanuliak, Václav, 1947-2009 2008
Príspevok k archeologickému výskumu na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici v Bratislave / Koóšová, Petra 2008
Drobná středověká opevnění ve Skorošicích u Javorníku / Kouřil Pavel 2008
Kaštieľ v Ostraticiach - stredoveký hrádok / Ševčíková, Zuzana, 1947- 2008
Ke vztahu sídel nižší šlechty a jejich hospodářského zázemí / Plaček, Miroslav, 1943- 2008
Hrad Karlík / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2008
O třech tak zvaných hradech v Českém ráji / Peřina, Ivan 2008
K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku / Oriško, Štefan, 1951- 2008
Kostol v Holiciach - neznáme ranogotické nástenné maľby / Smoláková, Mária 2008
Výsledky archeologického výskumu Kostola sv. Petra a Pavla v Holiciach, okr. Dunajská Streda / Hanuš, Martin 2008
Archeologicko-historická lokalizácia Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene / Lalíková, Mária 2008
Hospodárske objekty benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej / Luštíková, Lucia 2008
Doterajšie výsledky archeologického výskumu vidieckej sakrálnej architektúry v Šariši / Uličný, Marián 2008
Pařížov (okr. Chrudim) - nadstandardní refugium ve věži vesnického románského kostela / Varhaník, Jiří, 1954- 2008
Ke středověké podobě barokního kostela sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem / Šimková, Táňa 2008
Renesančné kachlice z Banskej Bystrice / Mácelová, Marta, 1952- 2008
[Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska] / Měřínský, Zdeněk, 1948-2016 2008
[Lidová architektura - encyklopedie] / Skružný, Ludvík, 1937-2009 2008
Nálezy kameniny z hradu v Kadani / Balášová, Michaela 2009
Středověké reliéfní kachle jako pramen hmotné kultury (Slezsko) / Tymonová, Markéta 2009
Kachle z Karlova mostu / Dragoun, Zdeněk, 1946- 2009
Nejstarší středověká zbroj ze sbírek Státního hradu a zámku Frýdlant / Pertl, Miroslav 2009
Geometricky zdobená tkanina z královské hrobky v katedrále sv. Víta / Bravermanová, Milena, 1955- 2009
Nové objevy v Krušných horách - zaniklé středověké sklárny na k. ú. Výsluní, okr. Chomutov / Crkal, Jiří 2009
Nález poutního odznaku na hradě v Bečově nad Teplou / Foster, Linda 2009
Brány hradu Pořešín / Durdík, Tomáš, 1951-2012 2009
Hrad Rabí - doposud opomíjené poznatky ze starších průzkumů z Geofondu Praha / Varhaník, Jiří, 1954- 2009
Archeologický výzkum kostela sv. Markéty ve Strakonicích / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2009
Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí / Schenk, Zdeněk, 1980- 2009
Hygiena ve středověkém Chebu / Šebesta, Pavel, 1943- 2009
Archaeology of the 16th-20th century in the Czech Republic / Krajíc, Rudolf, 1954- 2017
Šibenice jako součást kulturní krajiny raného novověku / Sokol, Petr, 1973- 2017
Stav a perspektivy bádání novověkého pohřebního ritu v Čechách / Omelka, Martin, 1965- 2017
Škapulíře z kostela sv. Jakuba v Brně / Husseiniová, Andrea, 1976- 2017
Archeologický výzkum bojišť a vojenství raného novověku v českých zemích : historie, stav poznání, diskuse / Matoušek, Václav, 1954- 2017
Vzpomínka na Zdeňka Měřínského (16.1.1948 - 9.9.2016) = Zum Gedenken an Zdeněk Měřínský (16. 1. 1948 - 9. 9. 2016) / Kouřil, Pavel, 1950- 2017
Archeologické doklady každodenního života obyvatel hradu Cvilína v období středověku a raného novověku / Tymonová, Markéta 2010
Záchranný výzkum v poloze tzv. "Tomanovny" na raně středověkém pohřebišti v Radomyšli u Strakonic / Nechvátal, Bořivoj, 1935- 2010
Výzkum hřbitova u kostela sv. Jana Evangelisty v Blovicích / Kostrouch, František 2010
K funkci drobné keramické plastiky / Gabriel, František, 1949- 2010
Středověká a raně novověká polévaná keramika ve sbírkách královéhradeckého muzea : (několik poznámek k problematice) / Bláha, Radek, 1976- 2010
Draci na kachlích gotiky a renesance, aneb, kouzelný svět fantazie / Pavlík, Čeněk, 1955- 2010
Freska s motivem zápasníků z hradu Švihova v kontextu vývoje evropských bojových systémů / Žákovský, Petr, 1975- 2010
Sklo vrcholného středověku - současný stav a perspektivy studia historických technologií / Černá, Eva, 1945- 2010
K datování první etapy výstavby románského kostela sv. Martina v Bernarticích, okr. Písek / Kyncl, Tomáš, 1972- 2010
Osídlení horských oblastí Čech ve středověku a raném novověku - východiska interdisciplinárního výzkumu / Klír, Tomáš, 1979- 2010
Na periferii periferie : Zaniklá ves Otětičky, k. ú. Velké Heřmanice, okr. Benešov / Bláhová, Zuzana, 1972- 2010
Nové poznatky o stavebním vývoji hradu Lukova / Vácha, Zdeněk, 1958- 2010
Výzkum u kostela sv. Petra a Pavla v Liticích / Dudková, Veronika, 1979- 2018
Otázka zemědělství a potravinářské produkce středověkých hornických komunit / Derner, Kryštof, 1974- 2018
Možnosti archeologie pro poznání produkce potravin v pozdně středověké Plzni / Orna, Jiří, 1974- 2018
K existenci sýpky na hradě ve středověku / Varhaník, Jiří, 1954- 2018

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.