Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Archeologie ve středních Čechách
Nakladatelské údaje: Praha : Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 1997-
Rozsah: ^^^svazků : ilustrace (některé barevné) ; 30-31 cm
ISSN: 1214-3553

Věcné téma: archeologické výzkumy - Česko
Věcné téma: archeologické nálezy - Česko
Věcné téma: excavations (archaeology) - Czechia
Věcné téma: antiquities - Czechia
Geografické téma: Čechy střední (Česko)
Geografické téma: Bohemia, Central (Czechia)
Forma/žánr: sborníky
Forma/žánr: papers
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : AR Ar

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2019 N;
2018 N;
2017 N;
2016 1; 2;
2015 N;
2014 N;
2013 N;
2012 N;
2011 N;
2010 N;
2009 N;
2008 N;
2007 N;
2006 N;
2005 N;
2004 N;
2003 N;
2002 N;
2001 N;
2000 N;
1999 N;
1998 N;
1997 N;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Historie senoseče v Čechách podle archeologie / Beranová, Magdalena, 1930- 2005
Sídliště I. stupně kultury s lineární keramikou a další nálezy na stavbě vodovodu v Lochovicích / Stolz, Daniel, 1974- 2005
Neolitické osídlení na katastru Horoměřic (okr. Praha-západ) : menší záchranné akce a sběry k r. 2004 / Nový, Petr, 1976- 2005
Neolitické sidliště v Úhonicích (okr. Praha-západ) / Stolz, Daniel, 1974- 2005
Nová mlado- až pozdně neolitická lokalita v Praze-Šeberově / Polišenský, Tomáš, 1974- 2005
Posázavská hradiště - nové nálezy a poznatky / Bernat, Jiří 2005
Příspěvek k osídlení ve střední a mladší době bronzové na katastru Nymburka / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 2005
Hradiště a výšinné polohy lidu popelnicových polí na Jičínsku / Ulrychová, Eva, 1952- 2005
Několik drobných záchranných výzkumů z Berounska / Stolz, Daniel, 1974- 2005
Čechy v 6. století : : k problému konce germánského osídlení Čech / Korený, Rastislav, 1970- 2005
Raně středověké sídliště ve Statenicích, okr. Praha-západ / Lutovský, Michal, 1961- 2005
Indicie podoby vnitřní plochy raně středověkého hradiště v Praze-Vinoři / Daněček, Vladimír, 1960- 2005
Raně středověké osídlení ve Velvarech / Varadzin, Ladislav, 1977- 2005
Zaniklé středověké důlní dílo v Kutné Hoře, Mincířské ulici a záchranný archeologický výzkum na parcele čp. 75 / Tomášek, Martin, 1971- 2005
Záchranný výzkum pozdně středověkých haltýřů v historickém jádru Českého Dubu / Prostředník, Jan, 1968- 2005
Džbány : studia funkcí novověké keramiky / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 2005
Franz Olbricht: Podkrušnohorský romantický archeolog ve středních Čechách / Sklenář, Karel, 1938- 2006
Paleolitické naleziště v Jičíně : pokus o interpretaci výsledků výzkumu z roku 1973 / Šída, Petr, 1976- 2006
Záchranný výzkum objektu s mezolitickou štípanou industrií ve Vesci pod Kozákovem, okr. Semily / Hartman, Petr 2006
Časně laténská ohrazená usedlost na polykulturním sídlišti v Praze-Stodůlkách / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 2006
Pozdně halštatské - časně laténské sídliště v Oseku u Milevska / Fröhlich, Jiří, 1946- 2006
Osídlení Kouřimska v době laténské a nové laténské nálezy z Toušic, okr. Kolín / Valentová, Jarmila, 1950- 2006
Velim v raném středověku / Lutovský, Michal, 1961- 2006
K počátkům Tetína / Lutovský, Michal, 1961- 2006
Gotické dlaždice z královského hradu Písek / Fröhlich, Jiří, 1946- 2006
Nové pravěké a středověké nálezy v Sázavě (okr. Benešov) / Bernat, Jiří 2006
Záchranné archeologické výzkumy pozdně středověké hrnčířské pece a studny v Rakovníku / Blažková, Kateřina, 1976- 2006
Vybrané archeologické výzkumy v historickém jádru města Berouna v roce 2004 / Dohnal, Martin, 1976- 2006
Poloha a podoba popravišť prácheňského kraje / Fröhlich, Jiří, 1946- 2006
Mísy : studia funkcí novověké keramiky / Štajnochr, Vítězslav, 1945- 2006
Ariánský kostelík v Kněžívce nestál / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 2007
Bibliografický rejstřík Archeologie ve středních Čechách 1/1997 - 10/2006 = Bibliographic index of Archaeology in Central Bohemia 1/1997 - 10/2006 / Lutovský, Michal, 1961- 2007
Dvě pohřebiště z doby stěhování národů v Lužci nad Vltavou, okr. Mělník / Korený, Rastislav, 1970- 2007
Historie devastování hradiště Hrada v Pojizeří detektory kovů / Waldhauser, Jiří, 1945- 2007
Horní Bousov ve středověku : konfrontace archeologických a písemných pramenů / Waldhauser, Jiří, 1945- 2007
Hradiště v Křečhoři na Kolínsku : k vývoji osídlení křečhořských návrší v pravěku a raném středověku / Lutovský, Michal, 1961- 2007
Krajinná panoramata bitvy u Jankova v Theatru Europaeu / Altová, Blanka, 1954- 2007
Nález středověké studny a pece na parcele čp. 55 ve Slaném / Varadzin, Ladislav, 1977- 2007
Neolitické objekty z výzkumu u Kněžívky (okr. Praha-západ) v roce 1998 / Řídký, Jaroslav, 1976- 2007
Nová sídliště z pozdní doby římské na Čáslavsku / Šumberová, Radka, 1966- 2007
Nové hradiště na vrchu Španělka u Libomyšli (okr. Beroun) / Stolz, Daniel, 1974- 2007
Sídliště a pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na katastru obce Hostivice, okr. Praha-západ / Hložek, Josef, 1979- 2007
Sídlištní objekt ze starší doby železné z Kolína - Smetanovy ulice / Mazač, Zdeněk, 1975- 2007
Stopy novověké sklářské výroby v Xaverově (okr. Benešov) / Bernat, Jiří 2007
Sídlištní jáma mohylové kultury střední doby bronzové z Květnice, okr. Praha-východ / Snítilý, Pavel 2008
Příspěvek k raně středověkému opevnění Prahy / Havrda, Jan, 1969- 2007
Sídlištní jáma mohylové kultury střední doby bronzové z Květnice, okr. Praha-východ / Snítilý, Pavel 2008
Osídlení Jičínska ve střední době hradištní / Ulrychová, Eva, 1952- 2008
Produkce technické keramiky v podmínkách Kutné Hory 14. století / Valentová, Jarmila, 1950- 2008
Nové poznatky o zaniklé středověké vsi Doubravka (k. ú. Újezd, okr. Beroun) / Balý, Radek, 1985- 2008
75 let od výzkumu tvrze Kralovice / Procházka, Milan, 1984- 2008
Archeologický výzkum v areálu kostela svatého Ducha v Českém Dubu (okr. Liberec) / Prostředník, Jan, 1968- 2008
Archeologie zaniklých komponent kulturní krajiny. Barokní obora Králova stolice u Dobříše / Tuma, David, 1983- 2008
Akropole keltského hradiště Závist 19 let po ukončení archeologického výzkumu. Komentář spoluatorky výzkumu / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 2008
Příspěvek ke středověké podobě města Kuřívody v Ralsku, okr. Česká Lípa / Peša, Vladimír, 1972- 2009
Mladá Boleslav - příspěvek k dějinám osídlení na základě výzkumu čp. 99-101 na Staroměstském náměstí / Nechvíle, Martin, 1981- 2009
Sídliště v Osnici (okr. Praha-západ) a halštatské osídlení povodí Horního Botiče / Lutovský, Michal, 1961- 2009
Příspěvek k laténským nálezům z Prahy-Dolních Chaber / Hlava, Miloš, 1972- 2010
Záchranný archeologický výzkum v zámeckém parku v Jičíně v roce 2009 / Ulrychová, Eva, 1952- 2010
Plány obléhání Chebu v roce 1647 v díle Theatrum Europaeum / Matoušek, Václav, 1954- 2010
Soubor křížků ze zaniklého hřbitova při kostelu sv. Jana v Oboře (Praha-Malá Strana). Speciální kříže / Omelka, Martin, 1965- 2010
Pohřební místo pod mariánskou sochou v Čejkovicích u Jičína / Ulrychová, Eva, 1952- 2010
Osídlení Jičínska v mladší době hradištní a ve 13. století / Ulrychová, Eva, 1952- 2010
Pozůstatek středověkého kamenného mostu v Byšičkách (Lysá nad Labem, okr. Nymburk) / Motyková-Šneidrová, Karla, 1930- 2010
Výjimečný soubor kachlů z hradu Rýzmburku u České Skalice / Hlaváček, Josef 2010
Archeologie zaniklých komponent kulturní krajiny : Lánská obora / Tuma, David, 1983- 2010
Archeologický výzkum v lokalitě Vysoké Mýto-Mlýnský potok, okr. Ústí nad Orlicí / Beková, Martina, 1962- 2010

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.