Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Monumentorum tutela =
Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti v Bratislave
Další původce: , - - edt, Kosová, Mária
Rozsah: sv.
ISSN: 1336-4820

Korporace/objekt: UNESCO
Věcné téma: kulturní památky
Věcné téma: památková péče - Slovensko
Geografické téma: Slovensko
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: Nepravidelně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : D1975
Signatura: : P 50 009
Signatura: : PS03
Signatura: : 120Dd
Signatura: : Č I-1/I-
Signatura: : S-P 11
Signatura: : KPE Mo
Signatura: : SB 2776

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2020 N;
2018 N;
2016 n;
2015 n;
2012 n;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
La régénération des sites historique urbains / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1967
Kartografická metóda, výskum a ochrana ľudovej architektúry / Kovačevičová, Soňa, 1921-2009 1968
Dejiny pamiatkovej starostlivosti na Slovensku v rokoch 1850-1950 / Jankovič, Vendelín, 1915-1997 1973
Nástin teorie a metodiky péče o kulturní památky / Wagner, Jaroslav, 1921-2006 1970
Památka / Richter, Václav, 1900-1970 1970
Posílení ochrany památek právními normami / Madar, Zdeněk, 1929- 1970
Poznámky k problémům památkové péče o moderní architekturu / Riedl, Dušan, 1925-2015 1969
Renesanční dům radní našich měst a jeho komposiční vývoj / Kibic, Karel, 1930- 1969
V čem spočívá kulturní hodnota historických střech a co proto má být předmětem jejich památkové ochrany? / Solař, Miloš, 1964- 2007
Images sacrae, sed restauratae. Ke spektru a praktickému využití historických dokladů o náboženské úctě / Gaži, Martin, 1972- 2005
K otázkám zásad a koncepce památkové péče/ Vinter, Vlastimil, 1921- 1969
Stavebné ohliadky hradných zrúcanín / Makýš, Oto, 1962- 2012
Obnova hradov za posledné dvadsaťročie z pohľadu použitých staticko-stabilizačných opatrení / Kohút, Vladimír 2012
Negatívne skúsenosti z aplikácie nevhodných materiálov a technológií pri obnove historických stavieb / Závacký, Jozef 2012
Velké okrouhlé věže hradů v českých zemích / Varhaník, Jiří, 1954- 2012
Problémy konzervace hradní architektury v severních Čechách / Gabriel, František, 1949- 2012
Konzervačná metóda obnovy a prezentácie pamiatkok, problematika autenticity pamiatky / Slavko, Pavel, 1956- 2010
Ideové východiská obnovy pamiatok v 19. storočí / Karasová, Zuzana 1988
V. I. Lenin o pamiatkovej starostlivosti v ZSSR / Makoveckij, I. V. 1984
Chránime strechy a výraz "strešnej krajiny" na Slovensku? Ako? / Maršálková, Jarmila 2007
Vybrané problémy osvetľovania strešnej krajiny / Polomová, Beata, 1959- 2007
Strešná konštrukcia na žrebčíně v Kopčanoch / Petrovič, Rastislav 2007
Kostol Všetkých svätých v Bijacovciach - krovové konštrukcie nad loďou a svätyňou / Suchý, Ľubor, 1965- 2007
Evidencia cintorínov a sepulkrálnych pamiatok v Ústrednom zozname pamiatkového fondu / Kirinovičová, Naďa 2015
Cintorín sv. Rozálie - košické mesto mŕtvych / Kapišinská, Veronika 2015
Nezabúdať a nezabudnúť : vojnové hroby, cintoríny a pietné miesta / Šimunič, Pavel, 1952- 2015
Baroková Bratislava / Mencl, Václav, 1905-1978 2016
Reklamné zariadenia vo verejnom priestore alebo: koľko billboardov je dosť? / Mokriš, Radoslav 2016
Novostavby v pamiatkových územiach / Onufráková, Jana 2016
Středověká drobná architektura na Moravě / Vácha, Zdeněk, 1958- 2016
Památková ochrana drobné sakrální architektury jihomoravského pohraničí z pohledu GIS / Sklenář, Karel 2016
Pamiatková ochrana drobných sakrálnych objektov v kultúrnej krajine / Matáková, Barbora 2016
Pamiatkové súbory, územia, ochranné pásma : poznámky k dejinám a praxi v ochrane prostredia pamiatok / Kowalski, Tomáš, 1981- 2016
Krajinné památkové zóny v České republice / Kučová, Věra, 1961- 2016
L´unité urbaniste et architecturale des agglomérations rurales et des constructions paysannes en Républiques Socialiste Tchécoslovaque / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1976
The stone house in Bohemia : its evolution and geographic distribution / Vařeka, Josef, 1927-2008 1976
Velkomoravské mocenské centrum v Mikulčicích / Poulík, Josef, 1910-1998 1972
Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku / Chropovský, Bohuslav, 1926-2009 1972
Románské domy v Praze / Píša, Vladimír 1971
Geometrická analýza klenieb stredovekej architektúry na Slovensku / Struhár, Alojz 1971
O pamiatkových úpravách architektonických památek v Litovskej SSR / Glemža, Jonas 1971
Problémy památkové péče v soustavě státního zřízení / Buříval, Zdislav, 1919-1990 1970
Aktuální problémy záchrany stavebních památek / Wagner, Jaroslav, 1921-2006 1970
Základní ideově tvůrčí požadavky na technickou přípravu a realizaci památkových úprav / Vohrna, Jiří, 1920- 1970
Historické konstrukce a výzkum architektury / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1970
Problém zabezpečení archeologických výzkumů v terénu / Pošmourný, Josef, 1910-1974 1970
Vysoušení stavebních památek elektroosmotickou metodou / Čupr, Václav, 1897-1985 1970
Niektoré syntetické lepidlá v tmeloch na drevo / Maňková, Darina 1970
Fyzikálno-chemické rozbory podkladových materiálov / Šujanová, Oľga 1970
Stredoveká Levoča a dielo Majstra Pavla / Suchý, Michal 1969
Barva a tvar v pozdněgotickém sochařství a řezbářství : příspěvek ke studiu polychromie dřevěného sochařského díla / Kotrba, František, 1907-1972 1969
Dvoulodní gotické kostely na Spiši : příspěvek k poznání díla svatojakubské huti v Levoči / Kotrba, Viktor, 1906-1973 1969
Otázky technologie středověkých stavebních pojiv / Losos, Ludvík, 1933- 1969
Otázky národnohistorických pamiatok / Jankovič, Vendelín, 1915-1997 1969
Doplňovanie podkladových materiálov pod polychrómiu umeleckých pamiatok / Šujanová, Oľga 1969
Slovanský benediktinský klášter v Praze : (poznámky k úpravám a stavebnímu vývoji) / Ječný, Hubert, 1920-2012 1969
Několik poznámek k stavebnímu vývoji hradu Křivoklátu / Kubec, František, 1905-1989 1969
Jak dále s přestavbou historických měst? / Fuchs, Bohuslav, 1895-1972 1968
Vplyv niektorých čistiacich prostriedkov na pieskovce / Šujanová, Oľga 1968
Výskum a ochrana ľudovej architektúry v Poľsku a NSR / Kovačevičová, Soňa, 1921-2009 1968
Bádání o středověké architektuře v NDR a památková péče / Píša, Vladimír 1968
La régénération des sites historique[s] urbains / Novotný, Vladimír, 1901-1977 1967
Incidence socio-économique du jugement de valeur du patrimoine monumental / Gazzola, Piero, 1908-1979 1967
La fonction sociale des noyaux historiques des villes / Hruška, Emanuel, 1906-1989 1967
Les architectes modernes et le rapport de l´ancien ae du nouveau / Pane, Roberto 1967
La méthodologie d´analyse des valeurs historiques des villes et villages / Líbal, Dobroslav, 1911-2002 1967
Sauvegarde et régénération des sites urbains et des ambiances historiques en Serbie / Pavlović, Dobroslav-Bojko St. 1967
Protection of historic urban nuclei in Hungary / Gerő, László, 1909-1995 1967
Determination of the value of a historical town or city / Korčák, Pavel 1967
Loi du 4 Août 1962 / Chauvel, Albert 1967
Pamjatniki chudožestvennoj kultury i problemy rekonstrukcii istoričeskogo centra Moskvy / Ševidkovskij, Oleg A. 1967
La protection des ensembles urbains historiques en Suisse / Schmid, Alfred A., 1920-2004 1967
Problems of care of historical monuments from the point of view of the Federal Republic of Germany / Hollatz, Josef W. 1967
Drevneruss[k]ij gorod Suzdal i problemy jego rekonstrukcii / Ivanov, Vladimir Nikolajevič 1967
Les problèmes de la régénération des noyaux historiques des villes / Koreček, Jaroslav, 1910- 1967
Secteurs sauvegardés de Chartres et Dijon / Nicot, Guy 1967
Les villes historiques et leur régénération en Slovaquie / Lichner, Ján, 1930-1986 1967
Some uses of historic urban areas in the United States of America / Pearce, John 1967
Problème de la régénération de la zone historique de Prague / Voženílek, Jiří, 1909-1986 1967
Dvadsať rokov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku / Hraško, Ján 1966
O historických jadrách miest v ČSSR : prestavba centrálnych oblastí miest a historických jadier rezervácií v ČSSR / Hruška, Emanuel, 1906-1989 1966
Historický urbanismus v památkové péči / Ječný, Hubert, 1920-2012 1966
Snahy o ochranu ľudovej architektúry a výstavbu národopisných múzeí v prírode u nás / Puškár, Imrich 1966
Měřická dokumentace v památkové péči / Jiřinec, Miloslav, 1924-1974 1966
Impregnácia dreva niektorými syntetickými látkami a ich vplyv na vlastnosti dreva / Maňková, Darina 1966
Dubnická oranžéria / Bagin, Anton, 1923-1992 1966
Kultúrne dedičstvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku / Klátik, Miloš, 1963- 2018
The Vienna School of monument conservation: Riegl, Dvořák and Tietze / Scarrocchia, Sandro, 1952- 2020
František Xaver Beneš (1816-1888), konzervátor Ústřední komise : neznámá osobnost počátků památkové péče v Čechách / Horáček, Jaroslav, 1986- 2020
Památková péče v zemi dvojího lidu : česká a německá památková péče v Čechách / Uhlíková, Kristina, 1974- 2020
Soupisy památek pod taktovkou Archeologické komise / Marešová, Jana 2020
Památková péče v českém Slezsku do roku 1918 / Šopák, Pavel, 1970- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.