Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Opuscula historiae artium : časopis Semináře dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Masarykova univerzita
Nakladatelské údaje: Brno : Masarykova univerzita v Brně, 1997-
Rozsah: sv.
ISSN: 1211-7390

Věcné téma: dějiny umění
Věcné téma: výtvarné umění
Forma/žánr: sborníky
Aktuální periodicita: 2x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : D3610
Signatura: : D3110
Signatura: : P10028
Signatura: : P-022
Signatura: : V f 2/LIX-
Signatura: : SB 13292 (-2010), SB 14707 (2011-)

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2018 1; 2;
2017 1; 2;
2016 1; 2;
2015 1; 2;
2014 1-2;
2013 1; 2;
2012 1; 2;
2011 1; 2;
2010 1-2;
2009 1-2;
2008 N;
2007 n;
2006 n;
2005 n;
2004 n;
2003 n;
2002 n;
2001 n;
1997 n;
1996 n;

Obsahuje

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Císařský architekt a pevnostní stavitel Giovanni Pieroni : "Dottore Giovanni Pieroni Architetto e Matematico" / Fidler, Petr, 1946- 2015
"Pour décrire les grandes actions" : Mytologické obrazy hraběcí rodiny Serényiů jako výraz reprezentace / Konečný, Michal, 1982- 2010
Architektonická tvorba Karla Lehrmanna / Hlaváčková, Petra, 1981- 2009
Barokní sochy v krajině a hledání jejich významu / Suchánek, Pavel, 1975- 2006
Brněnští měšťanští sochaři první poloviny 19. století : příspěvky ke slovníku umělců / Cenková, Pavla, 1979- 2005
Dominikáni a hrabě Kuefstein : K zakázkám malíře Karla Josefa Aigena na Moravě / Arijčuk, Petr, 1971- 2009
Drobnosti k vídeňskému pobytu Martina Knollera (1725-1804) / Valeš, Tomáš, 1984- 2008
"Erwähl wie die Sonne, schőn wie der Mond" : Ikonografický program maleb minoritského kostela v Krnově / Šeferisová Loudová, Michaela, 1975- 2008
Franz Anton Maulbertsch, Andreas Brugger a bratrstvo Neposkvrněného početí Panny Marie v Podivíně / Valeš, Tomáš, 1984- 2010
Grafická sbírka Jana Petra Cerroniho a zdroje jejich akvizicí / Pyšná, Pavlína, 1978- 2005
"Grimmische Collection Original Zeichnungen und Architectur Bücher": Knižní a grafická pozůstalost Františka Antonína Grimma v Rájci nad Svitavou/ Kalábová, Lenka 2008
Hortus episcopi debet esse sacra Biblia: Knihovní sály zámku v Kroměříži - příspěvek k ikonografii maleb Josefa Sterna/ Šeferisová Loudová, Michaela, 1975- 2003
Madona z Buchlovic / Hédlová, Luba, 1977- 2003
Malíři a dekoratéři v Brně kolem roku 1800: Příspěvky ke slovníku umělců/ Kalábová, Lenka 2000
Mezi realitou a symbolem: K historické interpretaci (barokního) ztvárnění očistce / Malý, Tomáš, 1978- 2009
Obrazy Johanna Ignaze Cimbala v Koryčanech / Arijčuk, Petr, 1971- 2002
Olomouc a Brno - dvě biskupské rezidence: (K vlivu funkcí šlechtického sídla na ikonografický program výzdoby interiérů)/ Pavlíčková, Radmila, 1974- 2002
Palác ve tvrzi : Umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku: (Dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku)/ Kroupa, Jiří, 1951- 2001
Podíl pražského kulturního prostředí na formování obrazové sbírky rájeckých Salm-Reifferscheidtů kolem poloviny 19. století / Tomášek, Petr, 1976- 2003
Problém Buchlovice / Kroupa, Jiří, 1951- 1997
Příspěvek ke stavebnímu vývoji zámku v Drnholci / Czajkowski Petr 1996
Příspěvky k dějinám barokního umění na Moravě / Slavíček, Lubomír, 1949- 1977
Rajhradský chrám v proboštské korespondenci 18. století / Kroupa, Jiří, 1951- 2006
Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná (F) : Opuscula historiae artium. Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, Series historiae artium 6-55, 1957-2006, F 1-50: Bibliografie / Bregantová, Polana, 1954- 2006
Slohová podstata sochařského díla Ondřeje Zahnera / Stehlík, Miloš, 1923- 1998
Stavební omyly, záměrné návraty či snahy po modernitě? : Osudy nejen západního portálu baziliky Porta coeli v Předkláštěří u Tišnova / Flídr, Aleš, 1973- 2010
"Těchto časův má Antichrist předchůdce své": Apokalyptika a konfesionalita v literatuře a výtvarném umění českých zemí kolem roku 1600/ Jakubec, Ondřej, 1976- 2009
Tři středověké mariánské obrazy od sv. Tomáše v Brně / Bartlová, Milena, 1958- 2009
Max Dvořák dnes: Od duchovních věd k vědám kulturním/ Kroupa, Jiří, 1951- 2012
Torzo Ukřižovaného z Polné/ Kruntorád, Matěj, 1986- 2012
Johann Ignaz Cimbal a malíři pracující pro řád milosrdných bratří na Moravě v druhé polovině 18. století / Arijčuk, Petr, 1971- 2011
Měšťanští a akademičtí sochaři v 18. století : případ Wolfganga Trägera / Suchánek, Pavel, 1975- 2011
Umělci a umělečtí řemeslníci ve valtických matrikách 17. a 18. století / Valeš, Tomáš, 1984- 2011
Jindřichohradecká Madona : příspěvek k pozdně gotickému deskovému malířství v jižních Čechách / Vaněk, Martin, 1982- 2005
"Contra pestem nobis fave" : příspěvek k ikonografii svaté Pavlíny, patronky proti moru v barokní Olomouci / Zelenková, Petra 2005
Josef Winterhalder st.: sousoší sv. Jana Nepomuckého na Hradisku u Olomouce : příspěvek k reprezentaci a mecenátu barokních prelátů / Suchánek, Pavel, 1975- 2005
Architektonické proměny portálu a kostela sv. Martina v Dolních Loučkách / Flídr, Aleš, 1973- 2011
Zázraky sv. Liboria v Jesenci : ke vztahu barokního obrazu a homiletiky / Suchánek, Pavel, 1975- 2011
Luna a její proměny : příspěvek k zobrazování Měsíce / Schneiderová, Martina, 1981- 2011
Gregor Reisch a ikonografie na prahu novověku / Konečný, Lubomír, 1946- 2010
"...Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století / Kroupa, Jiří, 1951- 1998
"Sola est invicto Ceasare digna" : Úvahy o Sandrartově Nalezení sv. Kříže v brněnském kapucínském kostele / Preiss, Pavel, 1926- 1996
Malíři v Brně kolem roku 1600 - příspěvek ke slovníku umělců / Wörgötter, Zora, 1971- 1997
"Sibi, arti, amicis" : poznámky a materiálie k dějinám sběratelství b Brně 1780-1840 / Slavíček, Lubomír, 1949- 1998
Bohatá pokladnice konceptů a idejí : Ikonografické programy a jejich tvůrci v období baroka na Moravě/ Šeferisová Loudová, Michaela, 1975- 2012
Nové poznatky k dílu Františka Antonína Grimma a Paula Trogera pro Dietrichsteiny/ Veselý, Aleš 2012
Die Idee der josephinischen Residenz : Die Architekten Isidore Marcel Genneval und Johann Christoph Fabich in Mährisch Kromau = Idea josefinské rezidence: Architekti Isidore Marcel Ganneval a Johann Christoph Fabich v Moravském Krumlově/ Kroupa, Jiří, 1951- 2013
Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě / Bartlová, Milena, 1958- 2006
Johann Michael Rottmayr und Graf Maxmilian Thun : neue Erkenttnisse zur Provenienz der Gemälde Rottmayrs / Slavíček, Lubomír, 1949- 2006
Obnovený Stern - objevený Sebastini? : k autorství fresek v minoritském kostele v Krnově / Šeferisová Loudová, Michaela, 1975- 2006
Prof. Miloš Stehlík vzpomíná na nové začátky Semináře dějin umění v Brně po roce 1945 / Stehlík, Miloš, 1923- 2013
Bibliografie prací Prof. PhDr. Miloše Stehlíka 2006-2013 / Slavíček, Lubomír, 1949- 2013
"...und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren": das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau / Slavíček, Lubomír, 1949- 2008
Deska se Zvěstováním P. Marii z Národní galerie v Praze / Šrejberová, Jitka, 1977- 2009
František Řehoř Ignác Eckstein a jeho dílo v Krakově a ve Lvově / Lukešová, Helena, 1978- 2009
Pieta z Všeměřic a Pieta z Českého Krumlova : k objednavatelské politice na rožmberských panstvích v první polovině 15. století / Mikeš, Jan, 1979- 2009
Výzdoba a původní funkce sakristie kostela sv. Kateřiny ve Velvarech / Frantová, Zuzana 2010
Mezi reklamou a komemorací : signatury slezských malířů v období baroka / Kozieł, Andrzej, 1966- 2010
Pieta Hanse Ticheho / Janás, Robert, 1973- 2010

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.