Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/107902/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Švácha, Rostislav, 1952- Polička : moderní architektura 1900-1950 / Švácha, Rostislav, 1952- Slavné vily Středočeského kraje / Švácha, Rostislav, 1952- Emil Přikryl a jeho škola / Přikryl, Emil, 1945- Dějiny českého výtvarného umění : 1939/1958. Švácha, Rostislav, 1952- Český kubismus : malířství, sochařství, architektura, design / Švestka, Jiří, 1955- Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Švácha, Rostislav, 1952- Umění : časopis Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Švácha, Rostislav, 1952- Umění : časopis ústavu dějin umění Československé akademie věd. Švácha, Rostislav, 1952- Dějiny českého výtvarného umění : 1958/2000. Švácha, Rostislav, 1952- Dějiny českého výtvarného umění : 1958/2000. Švácha, Rostislav, 1952- Jiří Kroha (1893-1974) : architekt, malíř, designér, teoretik v proměnách umění 20. století / Macharáčková, Marcela, 1951- Forma sleduje vědu : Teige, Gillar a evropský vědecký funkcionalismus 1922-1948 = Form follows science / Švácha, Rostislav, 1952- Složitost a protiklad v architektuře / Venturi, Robert, 1925- Tak nějak to bylo / Masák, Miroslav Slavné vily Jihočeského kraje / Erbanová, Eva, 1976- Česká architektura a její přísnost : padesát staveb 1989-2004 / Švácha, Rostislav, 1952- Dějiny českého výtvarného umění : 1890/1938. Lahoda, Vojtěch, 1955- Naprej! : česká sportovní architektura 1567-2012 / Švácha, Rostislav, 1952- Od moderny k funkcionalismu : proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století / Švácha, Rostislav, 1952- Vlaštovka, která má geometrické hnízdo : projekty a texty / Obrtel, Vít