Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/126068/rss Vyhledávání podle autority: Forma/žánr hesla = odborné bibliografie Bibliografie památkové péče za rok 2001 / Dejmková, Jiřina Bibliografia pamiatkovej starostlivosti na Slovensku za roky 1996-2000 / Mojžišová, Halina Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia : přehled obsahu a bibliografický soupis / Procházková, Lucie Bibliografie památkové péče v ČSR za rok ...