Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/235198/rss Vyhledávání podle autority: Geografická hesla = Česko Drobné perly české architektury : veletucet typologických příkladů / Kotalík, Jiří T., 1951-2020 Krajina jako historické jeviště : k poctě Evy Semotanové / Chodějovská, Eva, 1981- Kronika Čechů / Kosmas, asi 1045-1125 Archeologické rozhledy : informační orgán archeologických a příbuzných vědeckých ústavů v Československu Archeologický ústav Akademie věd České republiky (Praha) Proměna českých zemí ve středověku / Klápště, Jan, 1949- Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích. Řeholní klerikové (jezuité) / Buben, Milan, 1946- Lucemburkové : česká koruna uprostřed Evropy / Šmahel, František, 1934- 20 let programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón : 1992-2012 / Matoušková, Kamila, 1947- Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii : (Vlašim 24.-25. listopadu 2011) / Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii (2011 : Vlašim, Česko) Des Himmels Fundgrube : Chemnitz und das sächsisch-böhmische Gebirge im 15. Jahrhundert : [Ausstellung 3. Oktober 2012 bis 20. Januar 2013] / Fiedler, Uwe, 1961- Devět židovských cest : procházky po památkách Čech, Moravy a Slezska / Chrastilová, Jiřina, 1949- Poděbradové : rod českomoravských pánů, kladských hrabat a slezských knížat / Felcman, Ondřej, 1950- Kde domov můj? : památník věnovaný naší vlasti a hymně národa českého / Čapek, Jan Blahoslav, 1903-1982 Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět : setkávání na cestách Starého světa ve 13. -14. století : sborník příspěvků z mezinárodní konference Plzeň, 13. -14. listopadu 2006 = Odoric of Pordenone: From Venice to Peking and back / Sommer, Petr, 1949- Archiv český. [rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442], [Předmluvy. Úvody. Text.] / Hoffmann, František, 1920- Archiv český. [rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442], [Tabulky. Index jmenný a věcný. Edice a literatura. Zkratky. Obrazové přílohy.] / Hoffmann, František, 1920- Urbanistický region Československo / Nový, Otakar, 1918-1999 Výběrová bibliografie z dějin české architektury urbanismu. Urbanismus / Čermáková, Marta Biedermeier : umění a kultura v českých zemích 1814-1848 : průvodce výstavou / Vondráček, Radim, 1963- Krátký průvodce / Státní oblastní archiv v Praze