Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/258527/rss Vyhledávání podle autority: Věcné téma = architektura Drobné perly české architektury : veletucet typologických příkladů / Kotalík, Jiří T., 1951-2020 Hvězdné nebe nad Kyselkou : slavní architekti a stavitelé v lázních Kyselka / Burachovič, Stanislav, 1950- Praha stoletá : k autorství některých pražských fasád období secese, moderny a kubismu. Svoboda, Jan E. Umění jako dekorace a symbol : výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny / Prahl, Roman, 1949- Historismus / Macek, Petr, 1954- Tři tváře "gotiky": Wolmut, Santini, Mocker / Kalina, Pavel, 1965- Projevy historismu, tradicionalismu a konzervativismu v prostředí menších feudálních sídel / Rykl, Michael, 1967- Typologicko-funkční scrabble/kris-kros novostaveb do začátku 19. století / Ebel, Martin, 1960- Między "retrospektywą" a "progresją": uwagi o komunikatywnych funkcjach architektury czyli o sensie historyzmów / Kwaśniewski, Artur, 1966- Zikmundovská přestavba Starého paláce Pražského hradu - programový historismus? / Záruba, František, 1977- Kostel sv. Jana Křtitele (sv. Petra a Jana Apoštolů) v Malíně : K tématu barokní gotiky / Kibic, Karel, 1973- Antonín Engel a areál ČVUT v Dejvicích. Historismus nebo úsilí o nadčasovost? / Vorlík, Petr, 1973- Mutující fáze československé architektury po roce 1954 a otázka historismu reflektovaná v soutěžních projektech / Popelová, Lenka, 1976- Inspirační zdroje pro stavbu Národního muzea v Praze / Vlček, Pavel, 1948- První romantické úpravy hradu Orlíka nad Vltavou / Varhaník, Jiří, 1954- Mezi barokem a klasicismem : proměny architektury v Čechách a Evropě 2. poloviny 18. století / Biegel, Richard, 1975- Plzeň : průvodce architekturou města od počátku 19. století do současnosti = Pilsen : guide through the architecture of the town from the beginning of the 19th century to present day / Domanický, Petr, 1973- Praha 1437-1610 : kapitoly o pozdně gotické a renesanční architektuře / Kalina, Pavel, 1965- Možnosti datování architektury pomocí archeologických metod / Holík, Ladislav Smíchov / Jungmann, Jan, 1964-