Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/299518/rss Vyhledávání podle autority: Osobní jména = Bregantová, Polana, 1954- Sborník prací filosofické fakulty brněnské university, řada uměnovědná (F) : Opuscula historiae artium. Studia minora facultatis philosophicae Universitatis Brunensis, Series historiae artium 6-55, 1957-2006, F 1-50: Bibliografie / Bregantová, Polana, 1954- Mikuláš Medek / Hartmann, Antonín, 1925- Jan Zrzavý / Srp, Jan Jan Preisler / 1872-1918 ; [Národní galerie v Praze, Obecní dům v P raze, 9.7.-5.10.2003] Wittlich, Petr, 1932- Bibliografie Kláry Benešovské 1977-2014 / Bregantová, Polana, 1954- Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) / Slavíček, Lubomír, 1949- Dějiny umění v českých zemích 800-2000 / Švácha, Rostislav, 1952-