Suchergebnisse | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/329706/rss?lang=DE Suchen nach Autorität: Themen = obléhání Prahy (1648 : Praha, Česko)