Wyniki wyszukiwania | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/329706/rss?lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Rzeczowy temat = obléhání Prahy (1648 : Praha, Česko)