Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/by-authority/339672/rss Vyhledávání podle autority: Forma/žánr hesla = sborníky Krajina jako historické jeviště : k poctě Evy Semotanové / Chodějovská, Eva, 1981- Archeologie nenalézaného : sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla / Neustupný, Evžen, 1933- Práce Muzea v Hradci Králové. Acta Musei Reginaehradecensis. Serie B, Scientiae sociales Vědy společenské = Péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století : [sborník workshopu konaném [sic] dne 3. listopadu 2010 / Brož, Tomáš, 1969- Historická zeleň regionu střední Čechy : 3. ročník projektu : soubor odborných textů pro výuku zahradní tvorby : Úpravy formálních zahrad a krajina 16.-18. století, 6. října - 7. října 2011 : Krajinářské parky a veřejná zeleň 18.-19. století, 21. září - 24. září 2011 : Zahradní úpravy ve městech a obcích ve 20. století, 16. listopadu - 18. listopadu 2011 : sborník přednášek Wie die Mark entstand 850 jahre Mark Brandenburg : fachtagung unter der Schimherrschaft von Gunter Fritsch, Präsident des Landtages Brandenburg vom 20. bis 22. Juni 2007 in Brandenburg an der Havel / Müller, Johannes Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja : zborník zo seminára a katalóg ku výstave Ranostredoveká sakrálna architektúra Nitrianskeho kraja / Baxa, Peter Artem ad vitam : kniha k poctě Ivo Hlobila / Prix, Dalibor, 1961- Textil v muzeu : soubor statí k problematice ... Textil v muzeu (konference) Jakub Schikaneder (1855-1924) / Schikaneder, Jakub, 1855-1924 1912 : [100 let od otevření Obecního domu v Praze] / Urban, Otto M., 1967- Současná výstavba na vesnici a tradiční lidová architektura / Hroch, David, 1966- Emauzy : benediktinský klášter na Slovanech v srdci Prahy : soubor statí věnovaných znovuotevření chrámu Panny Marie a sv. Jeronýma : benediktinského kláštera Na Slovanech Opatství Emauzy 21.4.2003 / Benešovská, Klára, 1950- Středočeský sborník historický. Procházková, Eva, 1950-2013 Sborník vlastivědných prací z Podblanicka. Brandl, Zdeněk Církevní topografie a farní síť pražské církevní provincie v pozdním středověku / Hrdina, Jan Šlechta, moc a reprezentace ve středověku / Nodl, Martin, 1968- Geist, Gesellschaft, Kirche im 13. -16. Jahrhundert : internationales Kolloquium Prag 5. -10. Oktober 1998 / Šmahel, František, 1934- Zbožnost středověku / Nodl, Martin, 1968- Vlastivědný sborník Český Merán. Janka, Otto