Výsledok vyhľadávania | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/index-item/rss?id=127479&value=%C5%99eck%C3%A1%20kultura&s=-9514&sd=ASC&page=1&ticketId=-7&lang=SK Vyhľadávanie podľa položky registra:: řecká kultura Přímořským světem Helady / Bartoňková, Dagmar Klasické Atény / Škorupová, Anna Život Řekův a Římanův / Velišský, František