Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/index-item/rss?id=21987993&value=%C5%98eho%C5%99%20z%20Toursu,%20539-594%20%5Bo%5D&lang=CS&pageSize=10 Vyhledávání podle položky rejstříku:: Řehoř z Toursu, 539-594 [o] O boji králů a údělu spravedlivých : kronika Franků : dějiny v deseti knihách / Gregorius Turonensis, 539-594 O boji králů a údělu spravedlivých : kronika Franků : Dějiny v deseti knihách = Historiarum libri decem / Gregorius Turonensis, 539-594 O boji králů a údělu spravedlivých : kronika Franků : dějiny v deseti knihách / Gregorius Turonensis, 539-594