Výsledky vyhledávání | ÚOP středních Čech v Praze http://iispp.npu.cz/carmen/library/scp/search/index-item/rss?id=39568492&value=2.%20polovina%2018.%20stolet%C3%AD Vyhledávání podle položky rejstříku:: 2. polovina 18. století