Skip to main content
Showing records 1-20 from total 17,645.
Work type Location mark Author Title Part Year Items count
KN
Charvátová, Kateřina, 1950-
Sedlec u Kutné Hory : Bývalé cisterciácké opatství / Kateřina Charvátová / Vladimír Hyhlík ; [il. Vladimír Hyhlík]
1992
1
RZ
RD 4715
Vojtěchovský, Jan, 1979-
Průzkum a dokumentace restaurování nástěnné malby v kapli sv. Bernarda. Chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, Sedlec u Kutné Hory
2006
1
RZ
RD 5721
Šefčík, Roman, akad. mal.
Restaurátorská zpráva. Transfer fragmentu raně barokního sgrafita z vnějšího pláště severní strany hřbitovního kostela Všech Svatých v obci Sedlec u Kutné Hory
2016
1
KN
Sedlec: historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700 (2009 : Sedlec, Kutná Hora, Česko)
Sedlec: historie, architektura a umělecká tvorba sedleckého kláštera ve středoevropském kontextu kolem roku 1300 a 1700 mezinárodní sympozium, Kutná Hora 18. - 20. září 2008 = Sedletz : Geschichte, Architektura und Kunstschaffen im Sedletzer Kloster im mitteleuropäischen Kontext um die Jahre 1300 und 1700 : internationales Symposium, Kuttenberg 18. - 20. September 2008 / Radka Lomičková (ed.)
2009
1
PP
P 234
Muk, Jan, 1935-1994
KUTNÁ HORA SEDLEC čp. 5 Stavebně histrorické posouzení objektu
1985
1
RZ
RD 5737
Král, Tomáš
Zpráva o opravě. Oprava výzdoby interiéru kostnice, která je umístěna v dolní kapli kostela Všech svatých, v Sedlci u Kutné Hory. Část závěsné výzdoby, "signatura u schodiště"
2018
1
RZ
RD 5042
Talavera, Daniel, 1969-
Restaurátorská zpráva. Restaurování kamenné sochy sv. Benedikta od M. V. Jäckela z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci u Kutné Hory
2001
1
RZ
RD 4606
Vojtěchovský, Jan, 1979-
Restaurátorská dokumentace. Návrh a dokumentace k restaurování nástropní malby v kapli Patronů země české v chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory
2006
1
FO
22035
Žižka, Jan
[Sedlec, klášterní kostel NPM, oprava]
1992
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1
FO
20099
[Sedlec fotokopie zaměření kaple Všech Svatých s kostnicí]
s. d.
1

Actions

Facets

[Loading...]