Skip to main content

Detail dokumentu

[Loading...]
0 hodnocení čtenářů

Obsah

Seznam literatury

Monumentorum custos ... : časopis pro památky severozápadních Čech
Rozsah: svazky ; 30 cm
ISSN: 1803-781X

Věcné téma: památkové objekty
Věcné téma: obnova a rekonstrukce památek
Věcné téma: památková péče
Věcné téma: památky
Geografické téma: Čechy severozápadní (Česko)
Forma/žánr: časopisy
Aktuální periodicita: 1x ročně
Anotace:
Zdroj anotace:

Signatura: : H500
Signatura: : D3033/08
Signatura: : P05
Signatura: : Pc
Signatura: : P10039
Signatura: : P 50 001
Signatura: : P-103
Signatura: : Pe 3
Signatura: : SB 13380
Signatura: : KPE Mo

Rozpis svazků

Rok Čísla periodika
2012 N;
2011 N;

Propojená díla

Název Autor Rok vydání Signatura díla
Exprese, moderna, věcnost a funkce : stopy nových světových architektonických směrů v Teplicích 1. poloviny 20. století / Hanzlík, Jan, 1987- 2013
Zaměstnanecká sídliště v severozápadních Čechách, problematika sociálního bydlení mezi lety 1918-1938 / Pavlíková, Marta, 1978- 2013
Varhany Josefa Breinbauera v kostele sv. Alžběty v Teplicích - ojedinělá památky varhanářského romantismu / Honys, Vít, 1963- 2013
Architektura českých menšinových škol na Teplicku do roku 1938 / Zajíc, Jindřich 2014
Experiment Chomutov - kontext realizace kolektivního bydlení na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století / Hájková, Lenka, 1979- 2014
Příspěvek k ranému období působnosti varhanářské činnosti Fellerů z Libouchce / Honys, Vít, 1963- 2014
Renesanční varhany kostela sv. Floriána v Krásném Březně / Honys, Vít, 1963- 2015
Nově objevené projekty v architektonických soutěžích v Teplicích na přelomu 19. a 20. století / Hanzlík, Jan, 1987- 2015
Louny avantgardní - vybrané meziválečné realizace / Pavlíková, Marta, 1978- 2016
Růžena Žertová a její dílo obchodní dům Labe / Hájková, Lenka, 1979- 2016
K otazníkům nad křemýžskými varhanami / Honys, Vít, 1963- 2009
Sakrální vitraje Teplicka / Bureš, Jiří, 1981- 2009
Černá kuchyně v patře domu čp. 80 v Litoměřicích : užití a význam operativního průzkumu a dokumentace / Podroužek, Kamil, 1966- 2009
Skalní mlýn Štampach / Frundl, Jan 2009
Historická zahrada jako delikatesa-- / Hladíková, Dana 2009
Areál zámku čp. 1 v Ahníkově, okres Chomutov / Skoumalová, Mirjam, 1944- 2009
Obnova zámeckého areálu v Libouchci / Hrubý, Petr, 1973- 2009
Restaurování bočního oltáře Pražského Jezulátka z kostela sv. Vavřince v Kostomlatech / Honys, Vít, 1963- 2009
Městská památková rezervace Žatec / Radová, Lucie 2009
Městská památková rezervace Litoměřice / Radová, Lucie 2009
Městská památková rezervace Úštěk / Flesar, Stanislav, 1958- 2009
Nově budované expozice na zámku v Duchcově / Průchová, Dana 2009
Ústí-Aussig.net / Krsek, Martin, 1974- 2009
Historická zahrada jako delikatesa-- / Hladíková, Dana 2009
"Hrad přepevný jest Pán Bůh náš" - poznámka k architektuře secesních luteránských chrámů ateliéru Schilling und Graebner na Teplicku / Bureš, Jiří, 1981- 2017
Ve státním zájmu - státní bytová péče mezi lety 1918-1938 na vybraných realizacích v Ústeckém kraji / Pavlíková, Marta, 1978- 2017
Výzdoba a vybavení interiéru kostela svatého Vavřince v Kostomlatech pod Milešovkou v časech rozkvětu místního mariánského kultu / Honys, Vít, 1963- 2010
Vývoj středověkého kostela Nejsvětější Trojice v Sulejovicích / Skopec, Jaroslav 2010
Líčkov, zámecká zahrada / Hladíková, Dana 2010
Zaniklý kostel Narození Panny Marie v Bystřici / Skoumalová, Mirjam, 1944- 2010
Obnova kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích / Bureš, Jiří, 1981- 2010
J. J. Heinsch: Obraz Nanebevzetí Panny Marie : zpráva o restaurování obrazu z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích / Votočková, Eva, 1948- 2010
Zpráva o obnově fasád rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha na hoře Říp / Solař, Miloš, 1964- 2010
Obnova zámecké budovy ve Šluknově / Peer, Jan 2010
Městská památková rezervace Kadaň v roce 2009 / Kotišová, Lenka, Ing.arch. 2010
Vesnická památková zóna Slatina / Zajíc, Jindřich 2010
Historické plochy veřejných komunikací města Terezín / Peer, Jan 2010
Průzkum a dokumentace drobných památek v česko-saském příhraničí / Trněný, Michal 2010
Zámecký park Jezeří v historickém vývoji a úsilí o jeho záchranu / Hušek, Pavel, 1940- 2018
Pavilon pro Reinerovu fresku v Duchcově: Nanebevzetí Panny Marie nebo poetika uhelných dolů? / Hochel, Marian, 1982- 2018
Restaurování varhan kostela Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Ohří / Honys, Vít, 1963- 2020
Návrat ztracené madony : (K otázce umělecké orientace Madony z Březence) / Turčan, Ľubomír, 1954- 2010
Historie dřevěného krucifixu z Horních Habartic a proces jeho obnovy Francová, Eva 2010
Sepulkrální tvorba Lorenze Hornunga na Ústecku / Hrubý, Petr, 1973- 2011
Interiéry zámku v Ploskovicích v době císaře Ferdinanda Dobrotivého / Aschenbrenner, Martin 2011
Stavební vývoj České Kamenice v letech 1900–1945 / Sellnerová, Alena, 1978- 2011
Sušárna ovoce z roku 1760 v Novém hradě u Jimlína / Podroužek, Kamil, 1966- 2011
Historické omítky vnějšího pláště lodi a presbytáře kostela sv. Prokopa v Černěvsi / Šimková, Táňa 2011
Wipily jsme wyno czerveny – nález historického graffiti na Novém hradě u Jimlína / / Podroužek, Kamil, 1966- 2011
Lucký mlýn / Frundl, Jan 2011
Stavební a geodetická dokumentace ravelinu č. 18 Terezín / Šimková, Táňa 2011
Dřeviny Kláštereckého zámeckého parku / Hladíková, Dana 2011
Zaniklý kostel sv. Kateřiny v Dolanech, okr. Chomutov / Skoumalová, Mirjam, 1944- 2011
Tapiserie "Šlechtická slavnost" a její restaurování v letech 2008–2010 / Francová, Eva 2011
K problematice obnovy fasády zámku v Klášterci nad Ohří / Zubík, Martin, 1983- 2011
Restaurování interiéru kostela Čtrnácti sv. Pomocníků v Lounech dokončeno / Honys, Vít, 1963- 2011
Obnova kostela sv. Václava v Kalku v roce 2010 / Kotišová, Lenka, Ing.arch. 2011
Novostavby v městské památkové zóně v Žatci / Radová, Lucie 2011
Vesnická památková zóna Merboltice / Sellnerová, Alena, 1978- 2011
Zpráva o konání workshopu "Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století" / Brož, Tomáš, 1969- 2011
Konference "Dělnické a hornické kolonie. Bydlení v průmyslových aglomeracích" / Bureš, Jiří, 1981- 2011
Terezín, historické plochy dvorů veřejných a soukromých objektů / Peer, Jan 2011
Kulturní transfer v česko-saském pohraničí v pozdním středověku a raném novověku. Aktuální výzkum. saské renesance v Čechách / Hrubá, Michaela, 1966- 2012
Architektonické soutěže na přelomu 19. a 20. století v Teplicích a okolí. Zadavatelé, účastníci, průběh a společenský kontext / Hanzlík, Jan, 1987- 2012
Věrnost tradici, aneb sonda do díla regionálního varhanáře Štefana Müllera z Křemýže / Honys, Vít, 1963- 2012
Ve věci "hospital, Duchcov, důvěrné" / Hochel, Marian, 1982- 2012
Gotická madona ze Zadní Lhoty u Těchlovic ve světle nových faktů / Turčan, Ľubomír, 1954- 2012
Nově objevené náhrobníky v kostele sv. Martina v Markvarticích na Děčínsku / Zeman, Václav Mgr. 2012
Historické fotografie ve sbírkách Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem / Pavlíková, Marta, 1978- 2012
Svaté schody v Rumburku a jejich restaurování v letech 2007-2011 / Francová, Eva 2012
Zaniklý kostel sv. Františka Serafinského v Dolině, okres Chomutov / Skoumalová, Mirjam, 1944- 2012
Kostel sv. Jiljí v Libyni - Muzeum uměleckého sklářství a tvorby vitrají / Bureš, Jiří, 1981- 2012
Obnova zvonic kostelů sv. Václava v Dlažkovicích a sv. Petra a Pavla v Sutomi / / Zajíc, Jindřich 2012
Valdštejnská zámecká obrazárna v Duchcově / Průchová, Dana 2012
Zpráva z konference Poohří II. - "Památky a společnost" / Bureš, Jiří, 1981- 2012
Prezentace projektu Dokumentace, digitalizace a prezentace ohroženého kulturního dědictví v příhraniční oblasti severozápadních Čech v rámci výstavy na zámku Duchcov / Medek, Martin 2012
Odborná konference absolventů a studentů 20 let KHR - Ohlédnutí / Hrubá, Michaela, 1966- 2012
3D tisk oltářních soch z kostela sv. Floriána v Krásném Březně / Skalický, David, Mgr. 2012
Jak se zachraňují fresky: hledání identity špitální fresky V. V. Reinera v Duchcově / Hochel, Marian, 1982- 2013
Nález renesanční dlažby a klimatizačního systému v suterénu zámku v Libouchci : užití a význam operativního průzkumu a dokumentace / Podroužek, Kamil, 1966- 2013
Ve stínu velkých mistrů : (K otázce umělecké orientace neznámé světice ze stálé expozice litoměřické galerie) / Turčan, Ľubomír, 1954- 2012
Dvě dveřní křídla z kostela sv. Vavřince v Želině u Kadaně jako příklad vzhledu historických dveří z období pozdní gotiky a pozdního baroka / Šimková, Táňa 2013
Fragment profilovaného ostění z kostela sv. Prokopa v Černěvsi / Šimková, Táňa 2013
Prostorový model kaple Nejsvětější Trojice v Chlumci : : příklad využití digitálních měřických dokumentačních a zobrazovacích technik / Horák, Jan 2013
Zaniklý kostel sv. Václava v Čachovicích, okres Chomutov / Skoumalová, Mirjam, 1944- 2013
Proměna objektu č. p. 13 v Kadani / Kotišová, Lenka, Ing.arch. 2013
Lexikon norddeutscher Orgelbauer (Band 2 - Sachsen und Umgebung) : Wolfram Haeckel und Uwe Pape (Hrsg.), Berlin 2012, 743 s. / Honys, Vít, 1963- 2013
Výstava Zaměstnanecké kolonie 1900–1938 / Bureš, Jiří, 1981- 2013
Architekt Fritz Hühnl : tvůrce městské tvářeTrnovan u Teplic / Hanzlík, Jan, 1987- 2014
Rod Sochorů a kaple sv. Václava ve Vlčí / Bureš, Jiří, 1981- 2014
"Na samém počátku českého gotického sochařství..." : K otázce uměleckého výrazu sochy sv. Petra (?) z Litoměřické galerie / Turčan, Ľubomír, 1954- 2014
Loděnice č.p. 118 roudnického "Českého Athletic Clubu" ve Vědomicích / Leibl, Jan 2014
Nový hrad, Jimlín (okr. Louny) - obnova severního křídla / Radová, Lucie 2014
Obnova jízdárny v Terezíně / Skopec, Jaroslav 2013
Nová expozice středověkého sochařství a malířství v Oblastním muzeu v Chomutově / / Gubíková, Renáta, 1981- 2014
Výstava saská renesance / Šimková, Táňa 2014
Účast CDDKD na archeologickém výzkumu římského tábora u obce Hrdly / Skalický, David, Mgr. 2014
Výstava Podstávkový dům v údolí Ploučnice / Veselá, Hana 2014
Monumenta viva, multioborový studentský seminář / Větrovská, Bára 2014
Kalvárie na Ostrém u Úštěka / Nový, Miroslav, 1977- 2015
Stavební vývoj kostela Nanebevzetí Panny Marie v Krupce / Šimková, Táňa 2015
Kostel sv. Bartoloměje v Siřejovicích / Brož, Tomáš, 1969- 2015
Stručný stavební vývoj pevnosti Terezín v rozmezí let 1780-1888 / Fuksa, Ivan 2015
Provoz letního sídla císaře Ferdinanda V. Dobrotivého v Ploskovicích / Aschenbrenner, Martin 2015
Kaple sv. Václava v Prachové : Příspěvek k poznání nechované středověké a mizející empírové architektury Litoměřicka / Zeman, Václav Mgr. 2015
Zaniklá kaple Navštívení P. Marie v Rudolicích nad Bílinou / Skoumalová, Mirjam, 1944- 2015
Ars Montana. : Umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru českosaského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459-1620) Šimková, Táňa 2015
Konference Lidová architektura - Broumovsko 2015 v centru pozornosti / Horák, Jan 2015
Letní dílna operativní plánové dokumentace a stavebněhistorických průzkumů Švihov 2015 / Trněný, Michal 2015
Mezinárodní letní škola k barokní architektuře a umění 2015 v Broumově / Větrovská, Bára 2015
Účast CDDKD na letní škole Průzkumu a dokumentace lidových staveb / Skalický, David, Mgr. 2015
K ikonografii interiérové výzdoby poutního kostela Nejsvětější Trojice na Gottesbergu u Verneřic / Honys, Vít, 1963- 2016
Kostel sv. Kateřiny v Chouči / Brož, Tomáš, 1969- 2016
Raně barokní fasády kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech / Podroužek, Kamil, 1966- 2016
Kostel sv. Mikuláše v Běsně / Skopec, Jaroslav 2016
Obnova areálu hradu v Úštěku v poválečné historii / Flesar, Stanislav, 1958- 2016
Karel IV. na zakázané stezce : Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice / Ottová, Michaela, 1971- 2016
Výstava Cesta kolem světa : Fotografie z cest hraběte Lažanského z roku 1929 / Pavlíková, Marta, 1978- 2016
Vinzenz Luksch, Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, díl I. / Kadlec, Antonín 2016
Skryté poklady z ústeckých vil : Výstava v atriu zámku v Krásném Březně / Peerová, Tereza 2016
Milešov, barokní krajina pod Milešovkou / Kadlec, Antonín 2016
Alabastrový oltář a kazatelna z kostela sv. Floriána v Krásném Březně / Hrubý, Petr, 1973- 2017
Barokní ciboriový hlavní oltář baziliky Panny Marie Bolestné v Bohosudově / Honys, Vít, 1963- 2017
"Dem deutschen Menschen eine deutsche Kirche" : Výstavba evangelického kostela v Dolní Poustevně na konci 30. let 20. století a v době druhé světové války / Zeman, Václav Mgr. 2017
Dílo Mistra šablonového konvolutu ve světle nových poznatků / Csémyová, Eva 2017
Addendum k problematice škrétovské malby na Litoměřicku / Pátek, Jakub 2017
Kostel sv. Havla v Račiněvsi / Skopec, Jaroslav 2017
Stavební obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku / Flesar, Stanislav, 1958- 2017
Drobné památky, sakrální i jiné v obci Čermná (okres Ústí nad Labem) / Leibl, Jan 2017
Dokumentace pivovarského valachu v Lobči u Mělníka / Horák, Jan 2017
Digitalizace sochy Rolanda v Litoměřicích / Stará, Monika 2017
Výstava Severozápadní Čechy za vlády Lucemburků / Kadlec, Antonín 2017
Výstava Doba králů a císařů. Lucemburské architektonické dědictví severozápadních Čech / Šimková, Táňa 2017
Marta Pavlíková – Jiří Bureš – Lenka Hájková: Zaměstnanecká sídliště v severních Čechách mezi lety 1918–1938. Firemní kolonie a státní domy / Kadlec, Antonín 2017
Úvodní slovo ke konferenci Zaniklá krajina severozápadních Čech na FF UJEP v Ústí n. L. ve dnech 18.–19. října 2017 / Říha, Martin, 1945- 2018
Posvátná krajina severozápadních Čech / Royt, Jan, 1955- 2018
Obraz krajiny mostecké uhelné pánve v 19. a první třetině 20. století v literatuře, narativních písemných pramenech a egodokumentech / Bureš, Jiří, 1981- 2018
K okolnostem likvidace kostelů a kaplí severočeské těžební oblasti / Honys, Vít, 1963- 2018
Mostecko - sonda do života vesnic / Radová, Lucie 2018
Prunéřov - osud jedné zlikvidované obce / Kopica, Jiří, 1978- 2018
Lze považovat Radovesickou výsypku za kulturní krajinu? / Brož, Tomáš, 1969- 2018
Raně novověká pevnost doubravská hora ve světle událostí třicetileté války / Sláma, Lukáš 2018
Hrad Rýzmburk (Osek) ve světle archeologického výzkumu. Madonka z Oseka / Sýkora, Milan, 1975- 2018
Orel a lev - pomníky velké války na Lounsku a Žatecku jako výraz národní identity / Bureš, Jiří, 1981- 2019
Zahrada sasko-lauenburských vévodů v Ostrově ve světle písemných pramenů / Vokurka, Michal 2019
Středověká architektura kostela sv. Jiljí ve Vinařicích / Skopec, Jaroslav 2019
Štuková výzdoba interiérů zámku a kostela Nejsvětější Trojice v Zahořanech u Litoměřic / Honys, Vít, 1963- 2019
Drobné památky v obci Dolní Zálezly (okres Ústí nad Labem) / Leibl, Jan, 2019
Historie chmelových konstrukcí a mnohem více / Jirman, Michal 2019
Zámek Duchcov jako místo paměti na valdštejnskou epopej? : Instalace jižního křídla a koncepce jeho prezentace / Hochel, Marian, 1982- 2019
Výstava Architektura ve službách první republiky v Ústeckém kraji / Pavlíková, Marta, 1978- 2019
Sola Fide – Pouhou vírou. : Luterská šlechta a její dědictví na Děčínsku a Ústecku (25. 4. – 30. 9. 2018) / Šimková, Táňa 2019
Studentská praxe 2018 v Konojedech u Úštěku / Liška, Vít 2019
Dokumentace barevnosti omítkových vrstev a vybraných štukových a kamenických prvků v areálu zahrady zámku Stekník / Lišková, Anna 2019
Terezínské ghetto – Dokumentace obytné mansardy na půdě dom č. p. 24 / Horák, Jan 2019
K otázce autorství náhrobníku Václava Hasištejnského z Lobkovic / Hrubý, Petr, 1973- 2020
Hadí lázně, klenot klasicistní lázeňské architektury Teplic / Nová, Eliška, 1977- 2020
Kostel sv. Šimona a Judy v Lipové na Šluknovsku v období novověku ve světle archivních pramenů / Zeman, Václav 2020
Daň za modernitu: okolnosti kolaudace a zpřístupnění pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě v Duchcově v letech 1982–1983 / Hochel, Marian, 1982- 2020
Drobné památky obce Mírkov a osady Blansko / Leibl, Jan 2020
Skenování lebky Magdaleny Fictumové z Kolovrat / Šťastná, Tereza 2020
Dřevo pro Kalich – Pramen 2019 / Podroužek, Kamil, 1966- 2020
Ante et post velvet – památky ve svobodné společnosti (výstava) / Zubík, Martin, 1983- 2020

Diskuze

[Loading...]
Žádné příspěvky
Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte.