Skip to main content

Authority detail

vesnické památkové rezervace
Other form of name PPP: rezervace památkové vesnické
Other form of name PPP: památková péče
Other form of name PPP: vesnické památkové zóny
Other form of name PPP: památkově chráněná území

Show works by given autority
Show works about given autority