Skip to main content

Authority detail

Macek, Petr, 1954-
Citation: Petr Macek: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum
Citation: www(Souvislosti - Revue pro literaturu a kulturu)

Show works by given autority
Show works about given autority