Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Prchal, Vítězslav

Citace: Prchal, V. a kol.: Mezi Martem a Memorií
Citace: www(Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice), cit. 5. 1. 2012