Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Pfeifer, Felix, 1871-1945

Väzby: Pfeifer, Felix Georg, 1871-1945
Citácia: Vybíral, Jindřich (téma Felix Pfeifer): Charles F. A. Voysey´s Forgotten Designs for Southern Moravia, in: Umění : časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd, roč. 53, č. 1, 2005
Citácia: DNB, cit. 19. 4. 2021