Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Víchová, Božena, 1944-

Väzby: Pokorná, Božena, 1944-
Citácia: Víchová, B. - Vícha, T.: Generosum labor nutrit : sborník k poctě Bohumila Samka (recenze). - Vlastivědný věstník moravský, roč. 63, č. 1 (2011), s. 101-102
Citácia: Její: Památky chráněné a nechráněné aneb jak lze provádět jejich běžnou údržbu : Pokyny pro vlastivědné pracovníky. - Vlastivědný věstník moravský, roč. 50, č. 2 (1998), s. 191-195
Citácia: www(Souborný katalog Masarykovy univerzity), cit. 10. 5. 2011
Citácia: Památky Vysočiny: sborník NPÚ ÚOP v Telči, 2008-2009 [vyd. 2010]. Sv. 1, s. 130