Skip to main content

Autorität Detail

Kopf: Kos, Petr, 1971-

Citation: Matějíčková, A. - Kos, P.: Hrob kultury zvoncovitých pohárů z Modřic. - Pravěk, Nová řada, 19/2009 (2011), s. 23-45
Citation: www(Ústav archeologické památkové péče Brno), cit. 12. 10. 2011