Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Krusová, Alena, 1959-

Citácia: Krusová, Alena: Památkový postup : vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území, 2015
Citácia: www (MonumNet), cit. 17. 2. 2016
Citácia: www (Detail.cz), cit. 17. 2. 2016