Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krusová, Alena, 1959-

Citace: Krusová, Alena: Památkový postup : vyjadřování se k územně plánovací dokumentaci z hlediska ochrany kulturněhistorických hodnot území, 2015
Citace: www (MonumNet), cit. 17. 2. 2016
Citace: www (Detail.cz), cit. 17. 2. 2016