Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Císařová, Jitka

Citace: Uhlíková, Kristina - Císařová, Jitka ... et al.: Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, 2017
Citace: www(Univerzita Pardubice - Ústav historických věd), cit. 6. 9. 2017