Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Waldmannová, Marcela, 1980-

Vazby: Lodrová, Marcela, 1980-
Citace: Waldmannová, Marcela: Úpravna zlatých rud v Kašperských Horách aneb dvacet let života jedné památky. In: Zprávy památkové péče. Roč. 70, č. 3 (2010), s. 206-208, 233, 235
Citace: osobní sdělení